Önkéntesek találkozója a nagybecskereki székesegyházban

A Nagybecskereki Egyházmegye önkéntesei – Caritas-csoportok, plébániai csoportok, a Máltai Szeretetszolgálat volontőrei – a nagybecskereki székesegyházban találkoztak június 24-én.

Az összejövetel résztvevőit msgr. Gyuris László székesegyházi plébános, a Nagybecskereki Püspökségi Caritas igazgatója üdvözölte és tartott előadást az irgalmasság testi és lelki cselekedeteiről.

Az önkéntesség az Egyház építője. Olyanoknak kell lennünk, hogy visszatükrözzük Isten szeretetét. Az önkéntesség értelme, hogy Istennek a magunkon megtapasztalt jóságát mások felé is sugározzuk, és feladatunk, hogy a szociális problémák megoldása mellett lelki tartalmat nyújtsunk a rászorulóknak és közvetlen környezetünknek is.

– mondta Halmai Tibor, a Nagybecskereki Püspökségi Caritas koordinátora és megkérte a jelenlévő mintegy kilencven önkéntest, hogy röviden mutassák be tevékenységüket. A résztvevők Csókáról, Hódegyházáról, Tiszaszentmiklósról, Padéról, Nagykikindáról, Magyarcsernyéről, Tóbáról, Törökbecséről, Nagybecskerekről, Muzslyáról, Lukácsfalváról, Erzsébetlakról, Módosról, Nezsényből és Káptalanfalváról érkeztek.

A közelmúltban szinte minden plébánián a segélyek gyűjtése volt a fő tevékenység a szerbiai árvízkárosultak javára. Emellett legtöbben az idősekkel való foglalkozásban és különböző segélyek osztásában vállalnak részt önkéntesként.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat és Caritas közös projektuma, az árvízkárosultak gondjait igyekszik enyhíteni. A találkozón férfi önkénteseket verbuváltak, akik a tervek szerint két hónap alatt 45-50 házat szárítanak ki Veliko Poljén, amelynek 90%-a másfél méteres víz alatt állt. A gépezetet és azok kezelőit a magyarországiak biztosítják, míg a Caritas önkéntesei főként tolmácsként működnek majd közre. Halmai Tibor külön örömét fejezte ki, hogy azonnal öten jelentkeztek önkéntesnek. A muzslyai Mezei Attila, Palatinus János, Luffi Denisz, valamint a nagybecskereki Túmó Károly és Palkovics Sándor július 1-jétől 1-1 hetet töltenek a magyarországi szervezet volontőreivel a szerbiai településen.

Az összejövetel ünnepi szentmisével folytatódott, amelyet Dr. Német László SVD püspök mutatott be msgr. Gyuris László székesegyházi plébánossal és Golob Feliks SDB muzslyai plébánossal. A zenei szolgálatot a Mezei Szimóna irányításával működő muzslyai ifjúsági kórus látta el, majd kötetlen társalgással és agapéval zárult az összejövetel.

A kétnyelvű szentmisén a főpásztor kiemelte, hogy ennyien bekapcsolódtak az önkéntes munkába. A volontőrök találkozója Keresztelő Szent János, a Máltai rend védőszentje, születésének ünnepére esett. Homíliájában a püspök atya felhívta a figyelmet arra, hogy ne azért segítsünk másokon, hogy magunkat kiemeljük, hanem miután segítettünk, vonuljunk vissza.

A jelenlévők ebben a szellemben tevékenykednek, s szeretik, hogy találkozhatnak s megoszthatják tapasztalataikat hasonló hitvallású és értékrendet valló társaikkal, beszámolhatnak munkájukról, amelyet Isten és embertársaik iránti szeretetből végeznek.