Bérmálkozók a nagybecskereki egyházmegye területén – 2013

VERSEC

SÁNDOREGYHÁZA

bermalsandoregyh

PANCSOVA

pancsovabermal

BEODRA

beodrabermal

TÖRÖKBECSE

bermalbecse

KEVEVÁRA

kevevarabermal

MUZSLYA

muzslyabermal

NAGYBECSKEREK

becskerekbermal

KANAK

kanakbermalas