2010. MÁJUS


Papi szenátus

A papi szenátus ülését június 30-án tartjuk a nővérek Dusán Cár utca 59. számú otthonában.

A találkozó programja:

 • 09:30 – 10:15 Liturgia éve előadó msgr. Fiser János
 • 10:15 – 10:30 szünet
 • 10:30 – 11:15 Beszélgetés
 • 11:15 – 11:30 Szünet
 • 11:30 – 12:15 Bizottságok választása, majd annak megbeszélése, hogy készíthetnénk-e a bérmálkozók részére egy általános egyházmegyés tervet.
 • 12:15 – 12:30 Szünet
 • 12:30 Ebéd

A konzultori tanács határozatai

A legutóbbi konzultori tanácson döntöttünk egyházmegyénk 25 éves jubileumának központi ünnepségeiről. A magyar ajkú hívek részére 2011. szeptember 24-én Nagybecskereken, Szent Gellért-napján szervezzük meg a találkozót, míg a szláv nyelvű összejövetel 2011. október 1-jén Pancsován lesz.


A gazdasági bizottság határozatai

A padéi új plébánia épületben 2010. nyarán befejeződnek a munkálatok az épület használhatóvá tételéhez. A költségek fedezéséhez a püspökség ad kölcsönt.

Püspöki határozattal 2010. január 1-jétől megszűnt az eddig érvényben lévő 2 euró értékű beszolgáltatás a papnevelésre.

Az illetékekkel (taksa) kapcsolatban ismételten megerősítem, hogy 2010. január 1-jétől csak a sanatio in radice esetében maradt meg az 1. 000, 00 dináros illeték. Felnőttek bérmálához püspöki engedély szükségeltetik, illetéket nem fizettetünk!


Értesítés az adóvisszaigényléssel kapcsolatban

Az utóbbi időben többször előfordult, hogy a plébánosok kéréssel fordultak a püspöki hatósághoz, hogy mily milyen módon lehet visszakapni a PDV-t. Ezért itt közöljük az érvényben lévő törvény előírásait. A lenti listán látható, mihez nyújthatunk be visszafizetését igénylést. Ehhez még be kell nyújtani másolatot a kivitelezővel kötött szerződésről, az elvégzett munkáról (presek radova), és a banki átutalás bizonylatát, amelyet az illetékes bank pecséttel hitelesített.

Refundacija i refakcija PDV-a

Proizvodi i usluge verske delatnosti za koje se moe traiti povraćaj PDV:

 1. Sveće i materijal za proizvodnju sveća;
 2. Tamjan i materijal za proizvodnju tamjana;
 3. Briketi;
 4. Ulje i vino za obredne svrhe;
 5. Brano i beskvasni hleb za obredne svrhe;
 6. Svete sasude i obredni simboli;
 7. Odede za sveštenike i verske slubenike i materijal za proizvodnju ovih odedi;
 8. Građevinske usluge i građevinski materijal koji se koristi za izgradnju rekonstrukciju, konzervatorske i restauratorske radove i odravanje hramova i drugih verskih zdanja povezanih sa misionarskom delatnoću tradicionalnih crkava i verskih zajednica, uključujući i materijal za izradu ikonostasa i ikonopisanje;
 9. Bogoslune knjige, verski kalendari i druga verska izdanja, kao i papir za tampanje tih knjiga;
 10. Orgulje.

Za podnoenje zahteva na Poreskoj upravi potrebno je dostaviti Nadbiskupiji:

 • original računa prema 42. članu zakona o PDV
 • i dokaz o plaćanju tih računa (ili fiskalni odrezak ili izvod sa računa banke ili priznanica)

A legutóbbi papi körlevélben pontatlan volt a pancsovai házzal kapcsolatos döntés szövege. A helyes szöveg: A pancsovai ingatlanok utáni pénzbevételek 80-20% arányban a püspökség szolidaritási alapjába kerülnek (80% püspökség, 20% plébánia), azzal a módosítással, hogy az egész összeg 30%-a felhasználható a pancsovai plébánia javítási munkálataira, de csak a püspöki hatóság felügyelete alatt. Ez valójában azt jelenti, hogy a plébánia 20 % készpénzben kapja az ingatlanok utáni nyereséget, ha egyszer odáig érünk, hogy a pancsovai ingatlanok nyereségesek lesznek, a nyereség további 30%-át pedig javítási munkákra használhatja.


Áthelyezések

 1. Msgr. Fiser János – Székelykevéről Pancsovára plébánosnak
 2. Msgr. Bú András Tordáról Törökkanizsára plébánosnak
 3. Msgr. Bogdán József Törökkanizsáról Tordára plébánosnak
 4. Ft. Pósa Gyula Szajánból Sándoregyházára plébánosnak
 5. Ft. Masa Tamás Pancsováról Padéra adminisztrátornak
 6. Ft. Csipak Csaba Nagybecskerekről Székelykevére kihelyezett káplánnak, a pancsovai plébános fennhatósága alatt. Egyúttal augusztus 1-jétől felmentve a titkári teendők alól.
 7. Sándor Zoltán állandó diakónus augusztus 1-jétől a nagybecskereki székesegyházban látja el szerpapi feladatait.

Az áthelyezések időpontja 2010. augusztus 1. Kérem az érintetteket, hogy közös megegyezés szerint rendezzék a szabadságok idejét, és a költözködéssel járó ügyeket!

Tisztelettel kérem a vagyonkezelő urat, legyen jelen az átadásnál és átvételnél (kassza, leltár, kulcsok). Kérem, hogy a fent megjelölt időpontig mindenki vigye el saját személyes holmiját új szolgálati helyére!


Szabadságok időpontja

Tisztelettel kérem a pap- és szerzetestársakat, hogy egészségükre való tekintettel használják ki négyhetes szabadságukat. Ajánlom ez idő alatt a lelki felfrissülést is! A Püspöki hatóság 2010. augusztus 1-jétől 2010. augusztus 20-áig lesz kollektív szabadságon. Sürgős ügyekben mindenki hívhat a mobil számomon, a szabadság ideje alatt válaszolni fogok a hívásokra, de csak esténként.


Információk a Szent Cirill és Metód Nemzetközi Püspöki Konferencia üléséről

Idén Nagybecskereken tartjuk a tavaszi plenáris konferenciát május 18-20. között.


Információk a hitoktatással kapcsolatban

Idén nyáron is megszervezzük a hittantanárok továbbképzését.

A továbbképzést a Szerb Köztársaság Vallásügyi és Oktatási minisztériuma kötelezővé tette, lásd Службени гласник РС, бр. 12/14/2004/17 и 12/56/2005/22 nr. 14/04 és 56/05), mely szerint minden tanár köteles öt év alatt minimum 100 óra szakmai továbbképzésen részt venni ebből 60 óra meghatározott, és 40 óra választott.

A találkozót a Szabadkai Egyházmegye hitoktatási bizottságával közösen szervezzük, helyszíne a szabadkai Augustinianum.

Hitoktatóink két időpont közül választhatnak: augusztus 1-jétől 3-áig vagy augusztus 29-étől 31-éig.

A továbbképzésen való részvétel kötelező mindazoknak, akik a 2010/2011-es tanévben iskolai hitoktatóként szeretnének tevékenykedni. Ez a két tanfolyam magyarul zajlik, horvátul a szabadkai püspökség szervez egy harmadik továbbképzést. Tehát csak magyarok jelentkezzenek!

Az Augustinianumban 45 személy lakhat komfortos körülmények között. A szobák kiosztása jelentkezési sorrendben történik. Ez azért fontos, mert a Szabadkai Egyházmegyének 134 hittantanára van (de a szabadkaiak nagy része nem fog bent lakni).

Azoknak a hitoktatóknak, akik csak plébánián tevékenykednek, a részvételi díját és útiköltségét a püspökség fedezi, míg az iskolai hittanárok egyénileg fizetik költségeiket.

Az ellátás ára naponta 20 euró dinárértékben, ezt a helyszínen kell kifizetni, és magában foglalja a szállást, az étkezéseket, valamint az előadók tiszteletdíját. A részvétel után az utazási bizonylat (jegy) felmutatásával a püspökségek vissza fogják téríteni az utazási költségeket az iskolai hittantanároknak, akik fizetést kapnak, és 50 %-át a részvételi díjnak. Aki autóval jön, azok utazási költségdíj-térítést kapnak.

Az előadók szakemberek lesznek, részben Budapestről, részben más katekétikai központokból. Az első továbbképzést terveink szerint Dobos László professzor, a másodikat Fogassy Judit SSND vezeti.

Jelentkezésüket május 20-áig várjuk a püspöki hivatalban a 023 534 722-es telefonszámon keddtől péntekig 9-12 óráig.


Ifjúsági programvezető egyházmegyénkben

A püspökség területén, az iskolaév folyamán szervezendő ifjúsági- és gyerekprogramok (bibliaversenyek, hittanversenyek, bérmálkozók és ministránsok találkozójának szervezője) felelőse augusztus 1-jétől Szekeres Valéria.


Információk a bérmálkozással kapcsolatban

Köszönet mindazoknak, akik elhozták a bérmálkozásra készülő fiatalokat a virágvasárnapot megelőző találkozóra.

Bérmálkozási szentmisén mindig a napi olvasmányt, szombaton délután pedig a vasárnapi olvasmányokat olvassuk fel. Húsvéti időben a liturgikus szín a fehér, évközi időben piros.


Ministránsok találkozója Rómában

A ministránsok római zarándoklatának időpontja augusztus 2-9. A zarándoklat vezetője Kalapiš Stojan SDB atya, aki hatvan fiatallal utazik a Szentatyával való találkozóra. Szabad hely nincs, a várakozólista is betelt. Én is ott leszek a találkozón.


Ministránsok találkozója Nagybecskereken

A Szent Gellért napi találkozóval egyidőben szervezzük meg a ministránsok találkozóját is: szeptember 23-án Sándoregyházán horvát nyelven, 24-én Nagybecskereken magyar nyelven. A ministránsok részére külön programot állítottunk össze a találkozók idejére. Kérem, a plébános atyákat, a találkozóra hozzák el ministránsaikat. Iskolai igazolást igény szerint kiállítunk.


Egyháztanácsok választása

2010-ben egyháztanácsi választásokat tartunk. A 2009. szeptember 23-án és 24-én elhangzott püspöki javaslat az egyháztanácsok tagjai megválasztásával kapcsolatban továbbra is javaslat marad, a tanácsokat a helyi viszonyok figyelembe vételével alakítsuk meg.

Az új egyháztanácstagok névsorát 2010. június 1-jéig kell beküldeni a Püspöki Hivatalba!


Köszönet a kötelező gyűjtésekért

Megköszönöm a 2009-es Szentszéki gyűjtések adományait a híveknek és plébánosoknak! A következő összeg jött össze:

Jeruzsálemi szentsír 114 033, 96 dinár
Péterfillér 29 452, 98 dinár
Missziós persely 69 401, 00 dinár
Összesen: 212 887, 94 dinár

Eseménynaptár

2010. július 24-én az ARACSI PUSZTATEMPLOMnál dr. Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek mutatja be a 16 órakor kezdődő ünnepi szentmisét és mond szentbeszédet.


Szent Gellért-nap

A szláv nyelvű plébániák egyháztanácstagjai egyházmegyei szintű találkozóját 2010. szeptember 23-án, Sándoregyházán tartjuk.

2010.  szeptember 24-én, Szent Gellért-napján Nagybecskereken találkozunk a magyar nyelvű plébániák egyháztanácstagjaival.

A napirend mindkét helyen azonos:

 • 09:30-10:00 zsolozsma
 • 10:00 előadás (45 perc), majd kávészünet
 • 11:15 előadás folytatása, lehetősége kérdésekre a megadott témáról, vagy más fontos üggyel kapcsolatban.
 • 12:00 püspöki szentmise
 • 13:00 ebéd

Statisztikai adatok

A Nagybecskereki Püspökség 2009-es összesített statisztikai adattára a következő:

KERESZTELTEK ANYAKÖNYVE
a) Első életévük betöltése előtt kereszteltek száma 230
b) Első és hetedik életévük közt kereszteltek száma 108
c) Hetedik életévük után kereszteltek száma 49
d) Összesen keresztségben részesültek 387
e) Közülük katolikus apa és katolikus anya gyermeke 264
f) Katolikus és nemkatolikus szülők gyermeke 123
g) Közülük fiúgyermek (illetve felnőtt férfi) 193
h) Közülük leánygyermek (illetve felnőtt nő) 194
HÁZASULTAK ANYAKÖNYVE
a) Két katolikus között kötött házasság 85
b) Katolikus és nem katolikus között kötött házasság 38
c) Összesen házasságot kötöttek 123
d) Gyökerében orvosolt házasságok száma 11
ELHALÁLOZOTTAK ANYAKÖNYVE
a) Szentségekkel ellátva temetésben részesültek 404
b) Szentségek nélkül temetésben részesültek 730
c) Nem részesültek egyházi temetésben 1
d) Összesen elhaláloztak híveink közül 1135
BÉRMÁLKOZÓK ANYAKÖNYVE
a) Megbérmált fiúgyermekek illetve férfiak száma 128
b) Megbérmált leánygyermekek illetve nők száma 123
c) Összesen megbérmálkoztak 251
TEMPLOMI KATEKÉZISBEN RÉSZESÜLTEK
Elsőáldozáshoz járultak 2009-ben: 322
Elsőáldozás előtti hittanosok: 500 (1. és 2. csoport!)
Elsőáldozásra készülő hittanosok: 316 (2010-ben áldoznak)
Bérmálkozásra készülő hittanosok: 1031 (4, 5, 6, 7. csoportban)
Megbérmálkozottak hittancsoportja: 282
ÖSSZLÉTSZÁM: 2399
ISKOLAI HITOKTATÁSBAN RÉSZESÜLTEK
Általános iskolák 1 – 4 osztályos tanulói 1131
Általános iskolák 5 – 8 osztályos tanulói 1153
Középiskolások + felsőiskolások 306
SZENTMISÉN RÉSZTVEVŐK ÁTLAGOS SZÁMA EGY EGY VASÁRNAPON átlag: 132
HÚSVÉTI GYÓNÁSUKAT ÉS SZENTÁLDOZÁSUKAT VÉGEZTÉK EZ ÉVBEN 6774
SZENTÁLDOZÁSOK ÖSSZESÍTETT SZÁMA 2009 FOLYAMÁN 199322

+ Dr. Német László SVD s.k.
püspök