2009. DECEMBER


A Nagybecskereki Egyházmegye plébániáinak és esperesi kerületeinek átrendezése

A Nagybecskereki Egyházmegyének a jövőben három esperesi kerülete lesz.

A három esperesi kerületben ezen határozat meghozatalakor 38 plébánia és 50 hozzájuk tartozó fília van, amelyek földrajzi szempontból lefedik a püspökség egész területét. Minden plébánia alapításától kezdve hivatalos jogi személy (vö. Egyházi Törvénykönyv CIC 515. kánon 3.§ és 116. kánon 1.§), amely saját leányegyházakkal (fília) rendelkezhet; a leányegyházak hovatartozását a püspök határozza meg.

Minden plébánia és leányegyház saját Szervezett Egyházközséggel rendelkezik, amelyek ugyancsak hivatalos jogi személyiséggel rendelkezhetnek, amennyiben a helyi ordinárius úgy határoz (vö. Egyházi Törvénykönyv CIC 116. kánon 3.§ és 121. kánon).

Mindegyik Szervezett Egyházközség elnöke a helyi plébános, aki a plébániát és a hozzá tartozó leányegyházakat vezeti. A világi hatóságok előtt ő az egyetlen jogi képviselője a plébániának és az Szervezett Egyházközségnek.

A katolikus egyházban az Egyházi Törvénykönyv CIC – szerint a 113-123. kánonok világosan meghatározzák a jogi személyek fajtáját, természetét, megalapozottságát vagy létrejöttét és megszűntét.

Minden Szervezett Egyházközség tulajdona egyben a plébánia tulajdona is, ezért ha a plébánia elveszti hivatalos jogi személyi jellegét, az addigi tulajdona átszáll az újonnan alapított plébániára vagy a püspökségre, vagy legvégső esetben a Szentszékre (vö. Egyházi Törvénykönyv CIC 1273. kánon).

A II. Világháború utáni években különböző okokból (a német lakosság szökése, erőszakos kitelepítése vagy a katolikus hívek halála – nemzeti hovatartozástól függetlenül) a Nagybecskereki Egyházmegye (az akkori Bánáti Apostoli Kormányzóság) területén csökkent a katolikusok létszáma egyes plébániákon.

Igazságtalan és törvénytelen rendeletekkel nagyon sok településen lerombolták a templomot és plébániaépületet. Ezeken a helyeken a hívőközösség száma jelentősen lecsökkent, de nem fogyott el. Egyházi törvények alapján sohasem történt meg ezeknek az ellehetetlenített plébániáknak a megszüntetése (vö. Egyházi Törvénykönyv CIC 120. kánon 1.§).

Ezzel a határozattal (dekrétum) alulírott, mint a Nagybecskereki Egyházmegye püspöke, az előzőkben ismertetett törvényes határozatok értelmében, különösen az Egyházi Törvénykönyv CIC 515. kánon 2.§ alapján meghatározom a plébániák és a hozzájuk tartozó fíliák és Szervezett Egyházközség nélküli települések névjegyzékét, függetlenül attól, hogy mindeddig milyen egyházi formában léteztek, milyen néven vezették őket, illetve milyen jogi személyiséggel rendelkeztek.

Ezen határozat következménye, hogy minden ingó és ingatlan vagyon, amely az itt megnevezett plébániák területén van, az adott plébániához tartozik függetlenül attól, hogy korábban más olyan plébánia vagyonaként vezették, amely ebben a jegyzékben nem szerepel.

A Nagybecskereki Egyházmegye területén az eddig úgynevezett passzív plébániák ezzel a határozattal a lentebb felsorolt plébániák alkotó részeivé válnak. Ezek az új plébániák teljes jogú jogi örökösei és tulajdonosai minden ingó és ingatlan vagyonnak, amely eddig az úgynevezett passzív plébániák tulajdonai voltak.

Ez érvényes ugyancsak minden tulajdonra, legyen az ingó vagy ingatlan, amelyek a különböző iratokban, a plébánia vagy közösség megnevezés helyett, szervezett egyházközség néven vannak feltüntetve.

A plébániák előtt megjelenő számok a szerbiai regisztrációs törvény szerint a Vallásügyi Minisztériumhoz benyújtott levélben szereplő identifikációs szám.


Plébániák

4. Nagyboldogasszony római katolikus plébánia Töröktopolya (Banatska Topola)

23315 Banatska Topola, Vuka Karadića 21.

5. Szent Rozália római katolikus plébánia Törzsudvarnok (Banatski Dvor I.)

23213 Banatski Dvor, Matije Gupca 46.

Leányegyházak (fíliák):

Kisboldogasszony római katolikus Szervezett Egyházközség Szőlősudvarnok (Banatski Dvor II.)

Szent Miklós római katolikus Szervezett Egyházközség Begaszentgyörgy (Žitiste)

Szervezett egyházközség nélküli települések: Csősztelek (Čestereg), Katalinfalva (Ravni Topolovac)

6. Szentcsalád római katolikus plébánia Oroszlámos (Banatsko Aranđelovo)

23332 Banatsko Aranđelovo, Partizanska 54.

Leányegyházak (fíliák):

Magyarok Nagyasszonya római katolikus Szervezett Egyházközség Magyarmajdán (Majdan)

Szent Adalbert római katolikus Szervezett Egyházközség Rábé (Rabe)

Keresztelő Szent János születése római katolikus Szervezett Egyházközség Egyházaskér (Vrbica)

Szervezett egyházközség nélküli települések: Sziget (Siget), Podlokány (Podlokanj)

7. Szent Anna római katolikus plébánia Fehértemplom (Bela Crkva)

26340 Bela Crkva, Miletićeva 5.

Leányegyházak (fíliák):

Szent József római katolikus Szervezett Egyházközség Karasjeszenő (Jasenovo)

Nepomuki Szent János római katolikus Szervezett Egyházközség Fábián (Češko Selo)

Kisboldogasszony római katolikus Szervezett Egyházközség Udvarszállás (Dobričevo)

Szent Vencel római katolikus Szervezett Egyházközség Körtéd (Kruščica)

Szervezett egyházközség nélküli települések: Palánk (Banatska Palanka), Krassószombat (Banatska Subotica), Vöröstemplom (Crvena Crkva), Gerebenc (Grebenac), Izbiste (Izbište), Gajtás (Kajtasovo), Kusics (Kusić), Párta (Parta), Homokdiód (Orešac), Temesőr (Straža), Varázsliget (Vračev Gaj), Fürjes (Zagajci).

8. Árpádházi Szent Erzsébet római katolikus plébánia Erzsébetlak (Belo Blato)

23205 Belo Blato, Maršala Tita 1.

9. Szent Kereszt felmagasztalása római katolikus plébánia Óborcsa (Borča-Beograd)

11211 Beograd (Borča), Branka Radičevića 34.

Szervezett Egyházközség nélküli települések: Padinska Skela, Krnjača, Kotež, Kovilovo, Ovča, Jabučki Rit

10. Gyümölcsoltó Boldogasszony római katolikus plébánia Bóka (Boka)

23252 Boka, Maršala Tita 74.

Leányegyházak (fília):

Mária Keresztények Segítsége római katolikus Szervezett Egyházközség Szécsenfalva (Dužine)

Szent György római katolikus Szervezett Egyházközség Szécsány (Sečanj)

Keresztelő Szent János római katolikus Szervezett Egyházközség Kanak (Konak)

Kisboldogasszony római katolikus Szervezett Egyházközség Óléc (Stari Lec)

Szent Katalin római katolikus Szervezett Egyházközség Surján (Šurjan)

11. Szentháromság római katolikus plébánia Csóka (Čoka)

23320 Čoka, Potiska 1/a

Leányegyházak (fíliák):

Szent Illés római katolikus Szervezett Egyházközség Kanizsamonostora (Banatski Monoštor)

Szent Vendel római katolikus Szervezett Egyházközség Feketetó (Crna Bara)

Szervezett egyházközség nélküli települések: Rét, Szék, Macahalma, Újmajor, Árenda, Sörház

12. Nagyboldogasszony római katolikus plébánia Torontálvásárhely (Debeljača)

26214 Debeljača, Lenjinova 16.

Szervezett egyházközség nélküli települések: Udvar (Idvor), Antalfalva (Kovačica), Nagylajosfalva (Padina), Orlód (Orlovat), Számos (Samoš), Újozara (Uzdin), Tamáslaka (Tomaševac).

13. Szentháromság római katolikus plébánia Tamásfalva (Hetin)

23235 Hetin, Borisa Kidrića 75.

Leányegyházak (fíliák):

Fogolykiváltó Boldogasszony római katolikus Szervezett Egyházközség Szerbittabé (Srpski Itebej)

14. Szent Vendel apát római katolikus plébánia Sándoregyháza (Ivanovo)

26233 Ivanovo, 29. Novembra 71.

Szervezett egyházközség nélküli települések: Beresztóc (Banatski Brestovac), Omlód (Omoljica)

15. Nagyboldogasszony római katolikus plébánia Módos (Jaša Tomić)

23230 Jaša Tomić, Maršala Tita 103.

Leányegyházak (fília):

Szent Márton római katolikus Szervezett Egyházközség Káptalanfalva (Busenje)

Szent István király római katolikus Szervezett Egyházközség Istvánföldje (Krajišnik)

Szervezett egyházközség nélküli települések: Vida (Banatsko Višnjićevo)

16. Szent Mihály főangyal római katolikus plébánia Hódegyháza (Jazovo)

23327 Jazovo, Maršala Tita 95.

17. Szent Anna római katolikus plébánia Ürményháza (Jermenovci)

26363 Jermenovci, Maršala Tita 77.

Leányegyházak (fíliák):

Rózsafüzér Királynője római katolikus Szervezett Egyházközség Alikútja (Alibunar)

Rózsafüzér Királynője római katolikus Szervezett Egyházközség Istvánvölgye (Hajdučica)

Szervezett egyházközség nélküli települések: Szentjános (Barice), Kevedobra (Dobrica), Ilonc (Ilandža), Újsándorfalva (Janošik), Ferdinándfalva (Kozjak), Végszentmihály (Lokve), Nagymargita (Margita), Keviszöllős (Seleuš).

18. Assisi Szent Ferenc római katolikus plébánia – Kikinda (Kikinda)

23300 Kikinda, Trg Srpskih dobrovoljaca 44.

Leányegyházak (fíliák):

Szent József római katolikus Szervezett Egyházközség Kikinda (Kikinda)

Szent Kereszt felmagasztalása római katolikus Szervezett Egyházközség – Homokrév (Mokrin)

Szervezett egyházközség nélküli települések: Nákófalva (Nakovo)

19. Avilai Szent Teréz római katolikus plébánia Kevevára (Kovin)

26220 Kovin, Trg Oslobodjenja 4.

Leányegyházak (fíliák):

Szent Vencel római katolikus Szervezett Egyházközség Gálya (Gaj)

Szent Hedvig római katolikus Szervezett Egyházközség Emánueltelep (Šumarak)

Szervezett egyházközség nélküli települések: Homokbálványos (Bavanište), Deliblát (Deliblato), Dunadombó (Dubovac), Kisbálványos (Malo Bavanište), Homokos (Mramorak), Žarkovac.

20. Szent Mihály főangyal római katolikus plébánia Szentmihály (Mihajlovo)

23202 Mihajlovo, Petőfi Sándor 7.

Szervezett egyházközség nélküli települések: Jankahíd (Jankov Most).

21. Mária Neve római katolikus plébánia Muzslya (Mužlja)

23206 Mužlja, Mađarske Komune 56.

Leányegyházak (fíliák):

Keresztelő Szent János születése római katolikus Szervezett Egyházközség Écska (Ečka)

Kisboldogasszony római katolikus Szervezett Egyházközség Lukácsfalva (Lukino Selo)

Szent Zsigmond király római katolikus Szervezett Egyházközség Zsigmondfalva (Lukićevo – Martinica)

Szávió Szent Domonkos római katolikus Szervezett Egyházközség Muzslya (Mužlja)

Szervezett egyházközség nélküli települések: Óécska (Stajićevo).

22. Havasboldogasszony római katolikus plébánia Nezsény (Neuzina)

23245 Neuzina, Berkovićeva 40.

Leányegyházak (fíliák):

Szent Kinga római katolikus Szervezett Egyházközség Árkod (Jarkovac)

Szervezett egyházközség nélküli települések: Banatska Dubica, Ernőháza (Banatski Despotovac), Botos (Botoš), Sutjeska.

23. Szent Ágota római katolikus plébánia Magyarcsernye (Nova Crnja)

23218 Nova Crnja, JNA 115.

Leányegyházak (fíliák):

Nepomuki Szent János római katolikus Szervezett Egyházközség Párdány (Međa)

Szent Orbán pápa római katolikus Szervezett Egyházközség Klári (Radojevo)

Szent József római katolikus Szervezett Egyházközség Szerbcsernye (Srpska Crnja)

Szervezett egyházközség nélküli települések: Aleksandrovo, Vojvoda Stepa, Magyarittabé (Novi Itebej).

24. Szent Klára római katolikus plébánia Törökbecse I. (Novi Bečej I.)

23272 Novi Bečej, Maršala Tita 4.

25. Szent István király római katolikus plébánia – Törökbecse II. (Novi Bečej II.)

23272 Novi Bečej, Karađorđeva 83.

Szervezett egyházközség nélküli települések: Aracsi romok

26. Szent György római katolikus plébánia Törökkanizsa (Novi Kneževac)

23330 Novi Kneževac, Kralja Petra I. Karađorđevića 7.

Szervezett egyházközség nélküli települések: Kisgyála (Đala), Firigyháza (Filić), Talijan, Szerbkeresztúr (Srpski Krstur), Stanković.

27. Szent Mária Magdolna római katolikus plébánia Beodra (Novo Miloševo)

23273 Novo Miloševo, Maršala Tita 129.

Leányegyházak (fíliák):

Szent Katalin római katolikus Szervezett Egyházközség Bocsár (Bočar)

28. Árpádházi Szent Erzsébet római katolikus plébánia Ópáva (Opovo)

26204 Opovo, Bratstva jedinstva 5.

Leányegyházak (fíliák):

Szent Anna római katolikus Szervezett Egyházközség Galagonyás (Glogonj)

Szeplőtelen fogantatás római katolikus Szervezett Egyházközség Perlaszváros (Perlez)

Szervezett egyházközség nélküli települések: Baranda, Besni Fok, Csenta (Čenta), Dunavac, Farkasd (Farkaždin), Rezsőháza (Knićanin), Sakule, Sefkerin, Vrbovski.

29. Szent József római katolikus plébánia Tiszaszentmiklós (Ostojićevo)

23326 Ostojićevo, Maršala Tita 36.

30. Havasboldogasszony római katolikus plébánia Padé (Padej)

23325 Padej, Žarka Zrenjanina 46.

31. Borromeo Szent Károly római katolikus plébánia Pancsova (Pančevo)

26000 Pančevo, Vuka Karadžića 3.

Leányegyházak (fíliák):

Szent Anna római katolikus Szervezett Egyházközség Pancsova (Pančevo)

Szentháromság római katolikus Szervezett Egyházközség Hertelendyfalva (Vojlovica)

Szervezett egyházközség nélküli települések: Révújfalu (Banatsko Novo Selo), Cserépalja (Crepaja), Dolova (Dolovo), Torontálalmás (Jabuka), Ferenchalom (Kačarevo), Kovilovo, Stari Tamiš, Petre (Vladimirovac).

32. Rózsafüzér Királynője római katolikus plébánia Zichyfalva (Plandište)

26360 Plandište, Maršala Tita 57.

Leányegyházak (fíliák):

Szent Katalin római katolikus Szervezett Egyházközség Újfalu (Markovićevo)

Sarlós Boldogasszony római katolikus Szervezett Egyházközség Györgyháza (Velika Greda)

Szervezett egyházközség nélküli települések: Balát (Kupinik), Laudon (Laudonovac), Rárós (Miletićevo), Biószeg (Sokolac), Nagygáj (Veliki Gaj).

33. Szent Péter és Pál római katolikus plébánia Kisorosz (Rusko Selo)

23314 Rusko Selo, Bratstva Jedinstva 163.

Szervezett Egyházközség nélküli települések: Szenthubert (Banatsko Veliko Selo), Nagytószeg (Novi Kozarci).

34. Szent István király római katolikus plébánia Szaján (Sajan)

23324 Sajan, Velika ulica 1.

Szervezett egyházközség nélküli települések: Tiszahegyes (Iđoš).

35. Kisboldogasszony római katolikus plébánia Szanád (Sanad)

23331 Sanad, Maršala Tita 47.

36. Szent István király római katolikus plébánia Székelykeve (Skorenovac)

26228 Skorenovac, JNA 28.

Szervezett egyházközség nélküli települések: Dunavska Pustara Pločički Rit, Kevepallós (Pločica)

37. Szent Mór római katolikus plébánia Tárcsó (Starčevo)

26232 Starčevo, Matije Gupca 1.

38. Szentháromság római katolikus plébánia Tóba (Toba)

23222 Toba, Kiš Ferenca 43.

Szervezett egyházközség nélküli települések: Mollyfalva (Molin). A templomot 1948-ban lerombolták. A település az 1961-es árvíz után elnéptelenedett.

39. Nepomuki Szent János római katolikus plébánia Torda (Torda)

23214 Torda, Žarka Zrenjanina 1.

Leányegyházak (fíliák):

Szent Mária Magdolna római katolikus Szervezett Egyházközség Nagybikács (Bikač)

Szervezett egyházközség nélküli települések: Basahid (Bašaid).

40. Szent Gellért római katolikus plébánia Versec (Vršac)

26300 Vršac, Žarka Zrenjanina 31.

Leányegyházak (fíliák):

Szent Kereszt felmagasztalása római katolikus Szervezett Egyházközség Versec (Vršac)

Borromeo Szent Károly római katolikus Szervezett Egyházközség – Károlyfalva (Banatski Karlovac)

Kisboldogasszony római katolikus Szervezett Egyházközség Versecvát (Vatin)

Rózsafüzér Királynője római katolikus Szervezett Egyházközség Nagyszered (Veliko Središte)

Keresztelő Szent János születése római katolikus Szervezett Egyházközség Kutas (Gudurica)

Árpádházi Szent Margit római katolikus Szervezett Egyházközség Temesvajkóc (Vlajkovac)

Szent László király római katolikus Szervezett Egyházközség Fejértelep (Šušara)

Szervezett egyházközség nélküli települések: Almád (Jablanka), Mélykastély (Kuštilj), Kiszsám (Mali Šam), Kisszered (Malo Središte), Meszesfalu (Mesić), Temesmiklós (Nikolinci), Temespaulis (Pavliš), Porány (Potporanj), Réthely (Ritiševo), Temesszőlős (Sošica), Homokszil (Uljma), Vajdalak (Vojvodinci).

41. Nepomuki Szent János római katolikus plébánia Nagybecskerek (Zrenjanin)

23000 Zrenjanin, Trg Slobode 4.

Leányegyházak (fília):

Szent Ágoston római katolikus Szervezett Egyházközség Elemér (Elemir)

Szent Péter és Pál római katolikus Szervezett Egyházközség Melence (Melenci)

Szervezett egyházközség nélküli települések: Begafő (Klek), Lázárföld (Lazarevo), Tiszatarrós (Taraš), Zlatica, Aradác (Aradac).


A konzultori tanács határozatai

A legutóbbi konzultori tanácson döntöttünk az esperesi vizitációkról, amelyek az eddigi gyakorlat szerint folytatódnak (Huzsvár püspök úr előírása szerint), kivételt képeznek a gazdasági beszámolók, ezzel a gazdasági vagyonkezelő felé kell elszámolni háromhavonta. A vizitációt advent első vasárnapjáig be kellett fejezni. Az espereseket az általános helynök vizitálja.

A tanács úgy döntött, hogy mint megyéspüspök forduljak egyházmegyénk híveihez és papságához a püspökség egyes anyagi kérdésének tisztázása céljából. A levelet advent 4. vasárnapján minden szentmisén fel kell olvasni, és ki kell függeszteni a hirdetőtáblákra. A horvát fordítást utólag küldöm.

Krisztusban kedves testvéreim!

Az Apostolok Cselekedetei negyedik fejezetében olvassuk, hogy az első keresztények nem csak együtt imádkoztak, hanem javaikat is megosztották egymás között, vagy azokat az apostolokhoz vitték, akik kiosztották a szegényeknek, árváknak, özvegyeknek és rászorulóknak. Ezt a példát az Egyház kétezer éve követi. A szegények megsegítése mindig is hozzá tartozott az Egyház gyakorlatához.

Egy élő és a hitét gyakorló közösségben azonban, a karitatív munka mellett, vannak anyagi költségek is. Ilyen kiadások a templomok, plébániák fenntartása, a papok, sekrestyések, kántorok fizetése, a liturgikus cselekményekkel kapcsolatos költségek fedezése.

A Bánáti Apostoli kormányzóság a II. Világháború végéig anyagilag teljesen önellátó volt. Plébániáinknak voltak saját anyagi forrásaik, amelyek biztosították a fent említett célok megvalósítását.

A II. Világháború után azonban ez az állapot drasztikusan megváltozott: a katolikusok fele eltűnt a háború viharában vagy az azt követő eseményekben, az egyházi vagyont államosították. A múlt század kilencvenes éveinek eseményei még inkább leszegényítették egyházmegyénket.

Ettől függetlenül hálával és elismeréssel kell adóznom minden katolikus hívőnek püspökségünk területén, mert a fent említett nehézségek ellenére, híveink adakozásának köszönhetően egyházi életünk fejlődik, papjaink és plébániai alkalmazottaink nem szenvednek hiányt. Ezt mind nektek köszönhetjük.

Itt külön meg kell említenem a miseszándékok kérdését. A katolikus egyház évezredes hagyománya, hogy misét lehet mondatni önmagunkért vagy másokért, élőkért vagy holtakért. Ez a gyakorlat a mi egyházmegyénkben is többé-kevésbe létezik. Szeretném felhívni a figyelmeteket, kedves testvéreim, hogy nincs nagyobb lehetőség lelkiekben segíteni szeretteinken, mint felajánlani értük egy misét. Lehet ez születésnapra, névnapra, házassági évfordulóra, a temetés napján, hat héttel a temetés után, vagy akármilyen alkalomból, jó szándékkal. A szentmise szándékért adott anyagi hozzájárulás segíti a miséző papot és közvetve, a püspökségünket is.

Egyházmegyénk igazi gazdasági problémái ott kezdődnek, ha egy-egy templomot, épületet javítani kell, vagy gépkocsit kell szerezni a több miséző helyet ellátó pap számára. Ilyen esetekben külföldi segély nélkül nem tudunk lépni. Többször előfordul, hogy a külföldi segély 100 százalékban fedezi kiadásainkat. Az utóbbi három évben a Szerbiai Köztársaság Vallási Minisztériuma is segíti püspökségünket szimbolikus összegekkel műemlékek restaurálásánál. Ennél többet kapunk a Vajdasági Tartományi intézményektől: a Vajdasági Nagyberuházási Alaptól és a Tartományi Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi Titkárságtól.

Ezért hálával tartozunk minden támogatásért, különösen a külföldi jótevőinknek, és arra kérlek benneteket, hogy imádkozzunk is értük rendszeresen. Egyúttal azonban fel kell tennünk a kérdést: meddig számíthatunk a külföldi jótevők segítségére, a külföldi segélyszervezetek nagylelkű támogatására?

Miután megbeszéltem ezeket a kérdéseket tanácsosaimmal, arra az elhatározásra jutottam, hogy kéréssel fordulok hozzátok: segítsétek anyagi hozzájárulásotokkal püspökségünk további fejlődését! Itt elsősorban az egyházi tagságdíj lelkiismeretes befizetésére gondolok, de arra is, hogy ki-ki lehetősége szerint segítsen a templomaink rendben tartásában, javításában. Kérem az egyházközségi tanácsokat, plébánosaikkal együtt gondoskodjanak arról, hogy a plébániai számlavezetés áttekinthető, pontos és naprakész legyen!

Elrendelem, hogy 2010. január 1-jétől minden plébánián csak egy kasszát vezessenek, amelybe a mindenkori plébános vezetése alatt az egyházközségi tanács tagjai mindig betekintést kaphatnak, továbbá – a megfelelő szabályok betartásával, a kasszában levő pénzt a plébánia javára használhatnak.

Ugyancsak elrendelem, hogy azt a szokást, miszerint több plébániánkon nincs perselygyűjtés szentmise alatt, 2010. január 1-jétől meg kell szüntetni. A II. Vatikáni Zsinat és az Egyházi Törvénykönyv előírásait tiszteletben tartva minden vasárnap és főünnepen perselyezni kell a Hívek könyörgése után, az áldozati adományok előkészítésétől kezdve.

Ismételten megköszönöm mindnyájatoknak az eddig adott nagylelkű támogatást. A jó Isten legyen jutalma mindenkinek, aki bármilyen áldozattal segíti a nagybecskereki püspökség fenntartását!

Nagybecskerek, 2009. december 20.

+ Dr. Német László SVD
nagybecskereki püspök


Bizottságok egyházmegyénkben

A konzultori tanács átvizsgálta a jelenlegi bizottságok munkáját, és ennek alapján úgy döntöttem, hogy 2010. január 1-jétől a következő bizottságok működnek egyházmegyénkben:

 • liturgikus-pasztorális bizottság
 • ifjúsági és hivatásgondozási bizottság
 • katekétikai bizottság
 • gazdasági bizottság
 • ökumenikus bizottság

Ezen bizottságok tagjai jövő év június 30-áig folytatják munkájukat, új tagokat a jövő évi papi szenátuson választunk. Ahol két bizottságot összevontunk, ott mindkét bizottság eddigi tagjai részt vesznek a további munkákban 2010. június 30-áig.


Intézmények egyházmegyénkben

 • Caritas – igazgató msgr. Gyuris László
 • Máriás papi mozgalom és kegyhely igazgató Dr. Sóti János SJ
 • Kórház- és börtönlelkész Janez Jelen SDB

Információk a Szent Cirill és Metód Nemzetközi Püspöki Konferencia üléséről

Jövőre Nagybecskereken tartjuk a tavaszi plenáris konferenciát május 5-7. között.

A Szent Cirill és Metód Nemzetközi Püspöki Konferencia új elnökhelyettese msgr. Zef Gashi SDB bári érsek, főtitkára msgr. Dr. Német László SVD, nagybecskereki püspök.


Információk a hitoktatással kapcsolatban

A 2009/2010-es tanévre minden hitoktató megkapta az engedélyt a tanításra az általános helynök úrtól.

Az Igehirdetés évében az egyházmegyei szintű irodalmi és képzőművészeti pályázatra a következő helységekből érkeztek munkák: Bóka, Fehértemplom, Karasjeszenő, Körtéd, Lukácsfalva, Magyarcsernye, Muzslya, Nagybecskerek, Padé, Szaján, Székelykeve, Szerbittabé, Tamásfalva, Temesvajkóc, Tiszaszentmiklós, Tóba, Torda, Törökbecse, Udvarszállás, Uljma, Ürményháza, Versec. Köszönöm a hittanosoknak és felkészítő tanáraiknak, lelkipásztoraiknak, hogy munkáikkal hozzájárultak a Tízparancsolat címmel hirdetett pályázat megvalósításához.

A legsikeresebb képzőművészeti alkotásokból a nagyböjti időszakban kiállítást szervezünk a székesegyházban.

A Liturgia évében elmarad a hittanverseny egyházmegyénkben, helyette buzdítok minden hitoktatót és hittanost a Szabadkai Egyházmegye által szervezett, és 2010. tavaszán kezdődő, irodalmi és képzőművészeti pályázaton való részvételre.


Egyháztanácsok választása

2010-ben egyháztanácsi választások lesznek.

Az egyháztanács két módon alakulhat meg: kinevezéssel vagy választással.

Tagjai: az elnök mindig a plébános, ide tartozik még minden a plébánián dolgozó, a püspöktől kinevezett klerikus (diakónus, pap).

Az egyháztanács taglétszámát a plébánia nagyságától függően kell meghatározni. Leszámítva a klerikusokat, vagy a kinevezett kormányzót, a tanács tagságának 50 % – át kinevezheti a helyi felelős plébános, a másik 50 % -ot a hívek választhatják ki.

A tagok száma: 4000 hívő felett 12 (ehhez jönnek még ráadásban a klerikusok).

4000 hívő alatt 8 (ehhez jönnek még a klerikusok).

1000 hívő alatt 6 (ehhez jönnek még a klerikusok).

Mivel nagyon sok kis, szórványban élő községünk van, úgy kell rendezni, hogy a 200 hívőtől kevesebb lelket számláló közösségeknek három képviselője legyen.

A tanácsüléseket úgy kell megszervezni, hogy ezek a képviselők jelen tudjanak lenni az üléseken.

Tisztségviselők: világi elnök, jegyző titkár, és pénztáros.

A tanácsülésekre meg lehet hívni megfigyelőket, szakembereket, de nekik nincs szavazati joguk a tanácsban.

A választások menete: javaslatok benyújtása a plébánosnál 2010. március 25-éig. Választások-kinevezések 2010. május 16-áig. Az új tanács megalakuló ülése 2010. június 30-áig.

Ki lenne jó tanácstagnak? Olyan keresztény:

 • aki a helyi közösség aktív tagja és gyakorolja a hitét;
 • aki szeret imádkozni, egyedül és közösségben is;
 • aki a közösséget akarja gazdagítani saját adományaival, és nem hatalmat és befolyást keres a tanácsban;
 • aki tud hallgatni, de ki tudja ugyancsak fejteni saját véleményét;
 • aki lelkesíteni tudja a többieket;
 • aki tud egyedül, de közösségben, csapatban is dolgozni.

Az új egyháztanácstagok névsorát 2010. június 1-jéig kell beküldeni a Püspöki Hivatalba!


Változások a pénztárkezelésben

Egy kassza lesz 2010. január 1-jétől, amelybe belátást nyerhetnek a tanács tagjai. Ebből ki van véve a Szent Antal persely, ennek bevételeit a helyi plébános saját belátása szerint kezelheti.


Rendelet szerződéskötéssel kapcsolatban

Minden szerződésben, amelyet plébániák kötnek bármilyen tárgyban (földbérlet, beruházások, felújítások, építkezések) kötelező utolsó pontként feltüntetni: OVAJ UGOVOR JE PUNOVAŽAN ODOBRENJEM ZRENJANINSKOG BISKUPSKOG ORDINARIJATA.


Fakultások megadása vagy hosszabbítása

A felnőttek keresztelésével kapcsolatos kérvényeket 2008. december 1-jétől a püspöki iroda megszüntette. Ez továbbra is érvényes, egy pontosítással: engedélyt adok a püspökség területén működő papoknak, hogy azokat, akik a 14. életévük betöltése előtt kérik a keresztséget, megkereszteljék. A 14. éven felüliek megkeresztelkedéskor a bérmálás szentségét is ki kell szolgálni. Ilyen esetekben felhatalmazást kell kérni a püspöktől a bérmálás szentségének kiszolgáltatására.

Egyben arra kérem a lelkipásztorokat, hogy a felnőttek keresztelését és bérmálását lehetőség szerint a nagyszombati liturgia keretében végezzék.

Kérem a pap- és szerzetestestvéreket, hogy az éves statisztikában mutassák ki, hány felnőtt keresztelés volt az elmúlt évben.

Minden gyóntatási joghatósággal rendelkező papnak engedélyt adok megfelelő penitencia feladása mellett az abortusz bűnének feloldozására. Minden esetben azonban meg kell említeni, hogy a feloldozást külön püspöki engedély alapján adják meg a gyónónak.


Kötelező gyűjtések 2010-ben

Felhívom minden plébános és esperes figyelmét, hogy ami az elrendelt egyházmegyei vagy általános a Szentszék által elrendelt kötelező gyűjtéseket illeti, a következő dátumok lesznek 2010-ben:

 • 2010. január 6-án: az aznapi gyűjtés teljességében a püspöki iroda működését fogja segíteni.
 • 2010. március 28-án: Virágvasárnap – gyűjtés a szentföldi zarándokhelyek megsegítésére.
 • 2010. április 25-én: Jó Pásztor vasárnap gyűjtés a papnevelésre
 • 2010. június 29-én: Péter-Pál ünnepe – Péter-fillér gyűjtés.
 • 2010. október 24-én: Missziós vasárnap – gyűjtés a missziók javára.
 • 2010. november 22-én: gyűjtés a Caritas javára.

Liturgia éve 2010-ben

A Liturgikus bizottság találkozóján, 2009. december 2-án, a fő téma a következő évi Liturgikus év megünneplése volt.

A bizottság a következő javaslatokat tette:

2009/2010-ben a szentbeszédek témája a 7 szentség lesz, ha pedig még futja időben, akkor a szentelményekről fogunk elmélkedni.

A papi szenátuson, 2010. június 30-án, eldöntjük, hogy püspökségünk területén a liturgia – különösen a szentmise alatt -, milyen kellene, hogy legyen a testtartásunk.

A bizottság úgy döntött, hogy 2011-re kiad egy ima- és énekkönyvet a nagybecskereki püspökség részére. Részletekről későbbi körlevelekben lesz szó.

A Liturgikus évvel kapcsolatos egyéb gondolatokról levélben fordulok majd a püspökség híveihez és papjaihoz/szerzeteseihez.

A verseci Kiš házaspár készített egy javaslatot a Liturgia évével kapcsolatban. A szöveget itt jelentetjük meg, feltételezem, sok érdekes ötletet találhatunk benne.

Projekat KORAK  PO  KORAK

Obuhvatiće edukaciju, dece i omladine, na području ministranske službe, kao i aktuliziranja same liturgije. Pored edukacije postojaće i mogućnost praktične primene iz ove oblasti.

Cilj projekta ťKorak po korakŤ je da se deca i mladi bolje upoznaju sa elementime Liturgije tj. deca i mladi bi trebalo da u okviru ovog projekta steknu osnovna znanja o pojmu, nastanku, razvojnim fazama, osobenostima religijskih osećanja, religijskih rituala, obredima, simbolima… Ovi zadaci bi se ostvarivali putem raznovrsnih programa. Te programe čine:

Misa, koja će se u posebnom terminu održati samo za decu i omladinu. To bi im omogućilo, da kroz praktičan rad, uz vođstvo glavnog ministranta i vođe hora, aktivno sudeluju u Bogoslužju. Misa koja se održava samo za njih daje posebnu milost, jer se u tim trenucima deca i mladi, znajući da su svi početnici neće kao takvi i osećati, već će je doživeti kao nešto što je deo njihovog odrastanja tj. rasta u veri.

Obuka za ministrantsku službu, bi se održavala pola sata pre mise. To predstavlja obrazovni deo ovog projekta. Nastavni program sačinjavaju predavanja iz sledećih oblasti lektor, ministrant, sakristant, pevački hor. Svako dete samo se opredeljuje u kojoj će službi te nedelje biti aktivno i zatim, ide na ta predavanja. Sledeće nedelje može da bira drugu aktivnost ili pak ostati u istoj. Bitno je da svako dete prođe sve oblasti koje čine liturgiju.

 • Lektor: uči kako da čita liturgijska čitanja,
 • Sakristan: putem demonstrativne metode uči kako da pripremi sve što je potrebno za Božju službu (priprema odela za ministrante, vodu, vino, pali sveće, ukražava oltar i sl.)
 • Ministrant: stiče znanja iz oblasti služenja kod oltara, kako da donese sve što je potebno za službu, zvoni, nosi kadionice i svećnjake…
 • Pevački hor: uče liturgijske pesme, pevaju  za vreme mise i podstiču  pevanje cele zajednice.

Izleti, deca se na izletima susreću sa drugima i ne osećaju se usamljenim u svojoj službi. I u jedno mogu da posete i crkve drugih gradova, kao i da nauče istoriju hrišćanstva.

Projekcije, prikazivanjem prezentacije, prikladnih dokumentarnih i igranih filmova kao i crtani filmovi omogućavaju deci da na jedan komercijalizovan način steknu uvid u svoju veru i da razviju kritično mišljanje, jer im zajedničko gledanje to omogućava.

Agape, zajednički obrok. Pošto su deca u razvoju, potrebno im je i to a ne samo hrana za dušu. Tako su opuštenija i osećaju se  prihvaćeni od zajednice.

Transport  obuhvata dovoženje i odvoženje dece i mladih koja stanuju dalje od 1,5 km. tj. za one koji imaju više od 20 min. hodanja pešaka.

Evaluacija koju ćemo voditi u saradnji sa župnikom Ereš Mihaljem, pokazaće održivost našeg projekta.

Deca, omladina i mi vaspitači, koji radimo sa njima, ali i sami roditelji, smatramo da obrazovanje za život u crkvenoj zajednici, treba da se organizuje i van Sv. Službe u okviru vaspitno-obrazovnog sistema, putem dodatne nastave, gde se sistematskim radom sa decom i mladima usvajaju znanja i umenja iz oblasti koji se odnosi na Bogosluženje. Ova programska orjentacija usmerena je u pravcu formiranja svesti o vašnosti nedeljnog euharistijskog slavlja. Ovaj oblik obrazovanja posebno je značajan za pripremu mladih za samostalno učestvovanje na liturgiji.

Projekat će trajati 1 godinu. Programi iz oblasti Mise i Obuke za ministrantsku službu će se održavati jednom nedeljno, u trajanju od po pola sata, u periodu dok traje školska godina. Između ovih aktivnosti mogućnost za Agape. Projekcije, će se održavati jednom mesečno, čak i za vreme raspusta, a Izleti, dva puta godišnje u periodu školskih raspusta.Transport, za sve gore navedene termine.

 • godina Liturgije ciljna grupa su dece i omladine. Projekat obuhvatiće edukaciju na području ministranske službe, kao i aktuliziranje same Liturgije.

Raspodelom na ciljne grupe uspeli bi da objedinimo sve župe i župljane naše biskupije. A adekvatnim programima da ispoštujemo i interesovanja različitih uzrasnih grupa. Opšti cilj za sve grupe je zajedničko obnavljanje i jačanje naše vere, nade i ljubavi.

Projekat traži velika ulaganja, ali bez ulaganja, nema ni rezultata. Ovaj projekat je prioritetan za nas, jer njime bismo se bolje pripremili za srebrni jubilej Zrenjaninske Biskupije.


Eseménynaptár

Biblia- kiállítás lesz december 27-étől székesegyházunkban. A tárlat 2010. február 2-áig megtekinthető, szeretettel várunk mindenkit!

2010. február 15-20. szerbiai fiatalok zarándoklata Rómába. Jelentkezni a püspöki irodában lehet keddtől péntekig, 9-12 óráig.

Bérmálkozók találkozója Nagybecskereken 2010. március 27-én. A részletes programról levélben tájékoztatjuk a lelkipásztorokat

20120. április 1-jén nagycsütörtöki olajszentelési szentmise.

2010. április 28-án, Doroszlón, a Szabadkai Egyházmegye szervezésében papi lelkigyakorlatot tartanak, amelyre püspökségünk lelkipásztorai is meghívást kaptak. A lelkinapon valamennyien részt veszünk, így az áprilisi papi rekollekció püspökségünk területén elmarad.

A lelkinap tervezett programja:

 • 10.00 – Érkezés
 • 10.30 I. előadás Dr. Bábel Balázs érsek magyarul, Dr. Marijan Srakić érsek horvátul
 • 11.45 Sexta
 • 12.00 – Ebéd
 • 14.30 II.előadás Dr. Bábel Balázs érsek magyarul, Dr. Marijan Srakić érsek horvátul
 • 15.30 Vesperás
 • 16.15 Szentségimádás a Szentkúton, közben gyónási lehetőség
 • 17.00 Ünnepi szentmise
 • 18.30 Alkalmi műsor

2010. májusában (pontos dátum még nincs meghatározva): Papok éve befejező találkozója egyházmegyénk lelkipásztorai részére kegyhelyünkön, Töröktopolyán.

2010. május 30-ára találkozót szervezünk, a Papok éve keretében, a nagybecskereki szeminaristák, papok és szerzetesek szülei számára. Részletes programot később küldjük.

2010. június 30. rekollekció és a papi tanács ülése Nagybecskereken.

2010-től július utolsó vasárnapja előtti szombaton tartjuk az ARACSI PUSZTATEMPLOMnál az ünnepséget, ezáltal lehetővé téve egyházmegyénk papsága számára a részvételt. A jövő évi ünnepségre meghívtam Msgr. Dr. Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érseket, aki örömmel vállalta a szentmise vezetését és a szentbeszéd megtartását.

A bérmálások időpontját februárban beszéljük meg.

+ Dr. Német László SVD s.k.
püspök