2010. AUGUSZTUS


 Kinevezések a püspökség területén

 1. Augusztus 1-jétől msgr. Bú András tordai plébánost és bírósági helynököt saját kérésére felmentem irodaigazgatói és konzultori feladatai alól, és ugyanezzel a dátummal ft. Hajdu Sándor bókai esperes-plébánost kinevezem a nagybecskereki püspökség irodaigazgatójává. Eddigi feladatainak megtartása mellett a konzultori tanács tagja is.
 2. Msgr. Bú Andrást augusztus 1-jétől felmentem az eddigi plébániák lelki gondozása alól, és kinevezem Törökkanizsa (Novi Kneževac) és fíliái plébánosává. Egyúttal hozzá tartozik az oroszlámosi (Banatsko Aranđelovo) plébánia és annak fíliái, valamint az azon a területen lévő szervezett egyházközség nélküli települések is.
 3. Msgr. Bogdán Józsefet augusztus 1-jétől felmentem az eddigi plébániák lelki gondozása alól, és kinevezem Tordára (Torda) plébánosnak. A kinevezés magában foglalja Törzsudvarnok I. (Banatski Dvor) és Törzsudvarnok II. (Banatski Dvor II.) plébániák, azok fíliái és az azon a területen lévő szervezett egyházközség nélküli települések ellátását is.
 4. Msgr. Fiser Jánost augusztus 1-jétől felmentem az eddigi plébániák lelki gondozása alól, és kinevezem Pancsovára (Pančevo) plébánosnak. A kinevezés magában foglalja Pancsova – Szent Anna fíliát, továbbá Torontálvásárhely (Debeljača) és Opáva (Opovo) plébániákat, Galagonyás (Glogonj) fíliával. Utóbbi kettőn továbbra is ft. Halmai János misézik és végez más liturgikus feladatokat, míg a temetések a pancsovai plébános feladatkörébe tartoznak.
 5. Ft. Pósa Gyulát augusztus 1-jétől felmentem az eddigi plébániák lelki gondozása alól, és kinevezem Sándoregyházára (Ivanovo) plébánosnak. A kinevezés magában foglalja Tárcsó (Starčevo) plébániát, a hertelendyfalvi (Vojlovica) leányegyházat és Omlód (Omoljica), valamint Beresztóc (Banatski Brestovac) egyházközség nélküli települések ellátását.
 6. Ft. Masa Tamást augusztus 1-jétől felmentem az eddigi plébániák lelki gondozása alól, és kinevezem Padéra (Padej) plébániai kormányzónak. A kinevezés magában foglalja a következő plébániák átvételét is: Szaján (Sajan), Tiszaszentmiklós (Ostojićevo) és Hódegyháza (Jazovo).
 7. Ft. Csipak Csabát augusztus 1-jétől felmentem eddigi feladatai alól, és kinevezem Székelykevére (Skorenovac) plébániai kormányzónak. A kinevezés magában foglalja a kevevári (Kovin) plébániát és a hozzá tartozó leányegyházakat.
 8. Ft. Sándor Zoltán állandó diakónus augusztus 1-jétől felmentem eddigi feladatai alól, és kinevezem a nagybecskereki székesegyház diakónusává.
 9. Molnár Rózsát augusztus 1-jétől megbízom az oroszlámosi (Banatsko Aranđelovo) plébánia és a hozzá tartozó fíliák lelki gondozásával, mindezt úgy, hogy a plébánosi teendőket továbbra is a törökkanizsai (Novi Kneževac) plébános látja el.

Az áthelyezések időpontja 2010. augusztus 1. Kérem az érintetteket, hogy közös megegyezés szerint rendezzék a szabadságok idejét, és a költözködéssel járó ügyeket.

Tisztelettel kérem a vagyonkezelő urat, ft. Bővíz Lászlót, legyen jelen az átadásnál és átvételnél (kassza, leltár, kulcsok). Kérem, hogy a fent megjelölt időpontig mindenki vigye el saját személyes holmiját új szolgálati helyére!


Anyakönyvi másolatok

Annak az érdekében, hogy a Püspöki Hivatalba beküldött másolatok megfeleljenek az ET idevágó rendeleteinek és a helyi szokásoknak, szeretném még egyszer pontosítani a következő szabályokat:

 • A másolatok fedőlapján szerepeljen a plébánia iktatószáma, melyik anyakönyvről van szó, a helységnév, kötetszám, oldalszámok (az eredeti anyakönyvben a beküldött adatok mely oldalakat ölelik fel) és a sorszámok.
 • A másolatoknak mindenben meg kell felelniük az eredetinek.
 • A kész másolat végére kerüljön rá a készítés dátuma, a plébános aláírása és a plébánia pecsétje hiteléül annak, hogy a másolat mindenben megfelel az eredetinek.

A jövőben a kész másolatokat nem a Püspöki Hivatalba kell beküldeni, hanem az Irodaigazgatónak, az ő feladata lesz megbizonyosodni arról, hogy a másolatok megfelelnek-e az elvárásoknak, és ha szükséges, a hiányosságokra felhívni a figyelmet, illetve kérni azok bepótlását.


Szabadságok

A továbbiakban is érvényben van az a már jól bevált eljárásmód a szabadságkérelmekkel kapcsolatban, miszerint ezt minden esetben írásban kell felküldeni a Püspöki Hivatalba tudomásulvételre. Az írásos kérvényben szerepelnie kell a szabadság pontos idejének, a két helyettesítő pap nevének és aláírásának is, hogy a kért időszak alatt készek a szabadságon levőt helyettesíteni.


A püspöki iroda munkaideje

A püspöki iroda keddtől péntekig 9 és 12 óra között fogadja az ügyfeleket.

A megyéspüspökkel való találkozás előzetes időpont egyeztetés alapján lehetséges. Kérem, az időpont egyeztetést a 023 534 722 telefonszámon vagy az ordinariatus@mgnet.rs villámposta címen tegyék!

A püspöki iroda munkatársai kollektív szabadsága miatt 2010. augusztus 13-tól 24-ig a hivatalban nincs ügyintézés. Sürgős ügyekben fordulhatnak az általános helynökhöz.


Hittantanárok továbbképzése

A hittantanárok nyári továbbképzését augusztus 1-3-ig a szociális testvérek végzik Vízvárdy Rita irányításával, míg az augusztus 29-31-e között tartandó képzés vezetője Fogassy Judit.

A továbbképzést a Szerb Köztársaság Vallásügyi és Oktatási minisztériuma kötelezővé tette, lásd Службени гласник РС, бр. 12/14/2004/17 и 12/56/2005/22 nr. 14/04 és 56/05), mely szerint minden tanár köteles öt év alatt minimum 100 óra szakmai továbbképzésen részt venni – ebből 60 óra meghatározott, és 40 óra választott.

A találkozót a Szabadkai Egyházmegye hitoktatási bizottságával közösen szervezzük, helyszíne a szabadkai Augustinianum (Szent Teréz tér 4, szemben a székesegyházzal).

A továbbképzésen való részvétel kötelező mindazoknak, akik a 2010/2011-es tanévben iskolai hitoktatóként szeretnének tevékenykedni.

Azoknak a hitoktatóknak, akik csak plébánián tevékenykednek, a részvételi díját és útiköltségét a püspökség fedezi, míg az iskolai hittanárok egyénileg fizetik költségeiket.

Az ellátás ára naponta 20 euró dinárértékben, ezt a helyszínen kell kifizetni, és magában foglalja a szállást, az étkezéseket, valamint az előadók tiszteletdíját. A részvétel után az utazási bizonylat (jegy) felmutatásával a püspökségek vissza fogják téríteni az utazási költségeket az iskolai hittantanároknak, akik fizetést kapnak, és 50 %-át a részvételi díjnak. Aki autóval jön, azok utazási költségdíj-térítést kapnak.


Kántorok találkozója

Az idei első kántortalálkozón megbeszéltük, hogy a kántoraink összegyűjtik a területükön hagyományos egyházi énekeket, annak érdekében, hogy megmentsük őket a feledéstől.

Kérem a kántorokat, hogy a begyűjtött anyagot hozzák magukkal a 2010. október 23-ai találkozónkra, amelyet Nagybecskereken (a püspöki lakban) tartunk, 10 órai kezdettel.


Szent Gellért – nap

A szláv nyelvű plébániák egyháztanácstagjai egyházmegyei szintű találkozóját 2010. szeptember 23-án, Sándoregyházán (Ivanovo) tartjuk.

2010. szeptember 24-én, Szent Gellért-napján Nagybecskereken (Zrenjanin) találkozunk a magyar nyelvű plébániák egyháztanácstagjaival.

A napirend mindkét helyen azonos:

 • 9.30-10.00 gyülekező
 • 10.00 előadás az adott témáról (45 perc), majd kávészünet
 • 11.15 előadás folytatása, lehetősége kérdésekre a megadott témáról, vagy más fontos üggyel kapcsolatban.
 • 12.30 püspöki szentmise

A találkozó ebéddel zárul.


Ministránsok találkozója

A tavasszal elmaradt ministránsok találkozóját áttettem Szent Gellért – napjára. Ez azt jelenti, hogy a tanácsosok mellett arra kérem a pap- és szerzetestársaimat, hogy hozzátok magatokkal az érdeklődő ministránsokat. Iskolai igazolást kiállíthatunk, ha szükséges. A ministránsok számára külön programot készítünk (látogatás a nővérek kollégiumába, majd ki Muzslyára). A szentmisére visszajönnek a székesegyházba, és velünk ebédelnek a Petőfi Kultúrházban.


Képzőművészeti pályázat hittanosoknak

Képzőművészeti pályázatot hirdetünk a hittanosok számára. Időpont: az iskola kezdetétől október 23-ig. A téma: karácsonyi képeslapok készítése. Zsűrizésre felkértem Radovan Živankić urat, a nagybecskereki Modern Művészetek Galériájának igazgatóját. A legszebb képeslapot a püspökség ki fogja nyomtatni, és ez a lesz a püspöki karácsonyi üdvözlőlap. A legjobb alkotćsokat díjazzuk, minden beérkezett munkát pedig kiállítunk a székesegyházban.


Bogdánffy-zarándoklat

A Pápai Liturgikus Szertartások irodája június 8-án tette közzé a 2010-ben esedékes újabb boldoggá avatások pontos dátumait. Az összesen kilenc személy között szerepel Bogdánffy Szilárd püspök és vértanú, akit október 30-án avatnak boldoggá Nagyváradon.

Bogdánffy Szilárd egyházmegyénk, Feketetó szülötte, boldoggá avatási szertartására kétnapos püspökségi szintű zarándoklatot szervezünk. Érdeklődni és jelentkezni Halmai Tibornál lehet szeptember 1-jétől a 064 – 20 – 20 – 685 számon.


Bérmálások 2011-ben

Kérem a pap- és szerzetestársakat, hogy 2010. október 31-ig jelentsék a Püspöki Hivatalnak – telefonon vagy e-mailben –, hogy lesz-e jövőre bérmálás a rájuk bízott plébániákon. Ezután fogom meghatározni a bérmálás időpontját (mikor és hol bérmálok).


Hírek a missziókból

Érdekességként szeretnék közölni egy tegnap megjelent szentszéki hírt. Malawiban új püspökséget alapítottak. Ez egy afrikai ország. Az új püspökség területe 14 000 km2 (a mi püspökségünké 9600km2), a lakossága száma 400 000 (nálunk 650 000), a katolikusok száma 61 000 (nálunk 70 000), a plébániák száma 5 (nálunk 38), a világi papok száma 9 (nálunk 20), a szerzetespapok száma 6 (nálunk 6), a szerzetestestvérek 5 (nálunk 1), a szerzetesnővérek 40 (nálunk 6), katekéták 38 (nálunk nincs).

És még mondja valaki, hogy rosszul állunk.

+ Dr. Német László SVD s.k.
püspök