2009. ÁPRILIS


A papok éve

Vianney Szent János (1786-1859) halálának 150. évfordulójához kapcsolódóan XVI. Benedek pápa Krisztus hűsége, a papok hűsége mottóval a papoknak szentelt év meghirdetését jelentette be március 16-án a Kléruskongregáció plenáris ülésén Rómában.

A Szentatya Jézus Szentséges Szíve napján, június 19-én vesperás keretében nyitja meg az évet, ez alkalomra az arsi plébános ereklyéi Franciaországból az Örök Városba érkeznek. A 2010. június 19-ig tartó esztendő során Benedek pápa a világon élő valamennyi pap védőszentjévé nyilvánítja Vianney Szent Jánost, egy gyóntatók és lelki vezetők számára készült direktórium kiadására kerül sor, és kötetbe foglalva megjelennek a Szentatya a papi élet és küldetés lényegi vonásait elemző írásai is.

A Kléruskongregáció az egyházmegyék főpásztoraival és a szerzetesrendek elöljáróival együtt lelki és pasztorális kezdeményezések koordinálását tervezi. Ezek célja, hogy a papság az Egyházban és a modern társadalomban betöltött szerepére és küldetésére, valamint a papképzés fontosságára irányítsa a figyelmet. Az év zárásaként megrendezik a papok világtalálkozóját az olasz fővárosban.


Kinevezések

Egyházmegyénk új általános helynökévé, 2009. április 9-ei dátummal, Ft. Mellár József, csókai plébánost neveztem ki.

Egyházmegyénk konzultori tanácsába a következő papokat neveztem ki:

 • Ft. Mellár József, csókai plébános, általános helynök;
 • Msgr. Bú András, tordai plébános, irodaigazgató;
 • Tratnjek Stanko SDB, muzslyai plébános
 • Msgr. Fiser János, székelykevei plébános, főesperes;
 • Msgr. Gyuris László, verseci plébános;
 • Ft. Koncz Tibor, bókai plébános.

Beiktatásuk 2009. május 16-án, a 18 órakor kezdődő ünnepi búcsúi szentmise alatt lesz, amelyre szeretettel hívom a kedves híveket és titeket is, pap- és szerzetestársaim!

A szentmise főcelebránsa dr. Pénzes János szabadkai püspök lesz, énekel a sándori plébánia ifjúsági énekkara.


Áthelyezések

 • Msgr. Gyuris László Versecről Nagybecskerekre;
 • Ft. Erős Mihály Pancsováról Versecre;
 • Ft. Masa Tamás segédlelkész kinevezett pancsovai kormányzó;
 • Ft. Hajdu Sándor Magyarcsernyéről Bókára;
 • Ft. Koncz Tibor Bókáról Magyarcsernyére;
 • Ft. Pethő László Tóbáról Ürményházára önálló kormányzóként;
 • Ft. Fehér Roland segédlelkész Versecről Magyarcsernyére segédlelkésznek.

Az áthelyezések időpontja 2009. augusztus 1. Kérem az érintetteket, hogy közös megegyezés szerint rendezzék a szabadságok idejét, és a költözködéssel járó ügyeket!

A jövőben püspökségünk területén három esperesi kerület lesz:

 • Északi esperesi kerület – esperese ft. Koncz Tibor;
 • Közép-bánáti esperesi kerület – esperese ft. Hajdu Sándor;
 • Déli esperesi kerület – esperese msgr. Fiser János.

Msgr. Tietze Jenő apostoli protonotárius, nagybecskereki plébános kérte nyugdíjaztatását, amit elfogadtam.

Ft. Csipak Csaba nagybecskereki káplán, kérte római tanulmányai kezdetének elhalasztását.

A Püspökségi Caritas új papi felelőse msgr. Gyuris László, kinevezett nagybecskereki plébános.


Zavartalanul működik a Gazdasági Hivatal

2009. február 17-én megtörtént az átadás/átvétel a Gazdasági Hivatal régi és új vagyonkezelője között, melyen jelen voltam. Értesítem a pap- és szerzetestársakat, valamint a híveinket, hogy az átadás pillanatában a püspökség szabad pénzforrásainak összege 677. 287, 00 dinár volt.

Őszinte köszönetet mondok msgr. Huzsvár László nyugalmazott megyéspüspöknek és msgr. Tietze Jenő apostoli protonotárius, nagybecskereki plébánosnak, hogy több mint húsz éven keresztül odaadóan vezették a püspökség gazdasági ügyeit.


2008-as pénzügyi jelentések

A 2008-as év pénzügyi jelentéseit 2009. február 20-ig az esperesi hivatalok útján kellett beküldeni az egyházmegyei gazdasági hivatalba. Ezen kötelességének a mai napig nem tett eleget Fehértemplom, Udvarszállás, Fábián, Körtéd, Hetin, Szerbittabé, Medja, Kisorosz, Szerbcsernye, Galagonyás, Tóba, Torda, Bikács, Törökbecse I, Törökbecse II, Udvarnok és Rogendorf, valamint hiányzik Magyarcsernye templompénztári rationese. Ezen kívül a 2008-as beszolgáltatás utolsó negyedével tartozik Fehértemplom, Udvarszállás, Körtéd és Fábián.

Kérem a plébánosokat, hogy a hiányzó adatokat mielőbb küldjék be az egyházmegyei gazdasági hivatalba.


Három püspökségi szintű találkozót szerveztünk áprilisban

Bérmálkozóink Muzslyán találkoztak a Virágvasárnapot megelőző szombaton, majd püspöki szentmisén vettek részt a székesegyházban. A mintegy 200-220 fiatal a helyieken kívül Törökkanizsáról, Egyházaskérről, Versecről, Beodráról, Tiszaszentmiklósról, Szajánból, Hódegyházáról, Bókáról, Écskáról érkezett. Köszönöm a fiataloknak, valamint az őket kísérő hitoktatóknak és lelkipásztoroknak az összejövetelen való részvételét.

Bóka adott otthont a kántortalálkozónak április 17-én. Az összejövetelen megfogalmazódott, hogy kántoraink a jövőben évente egyszer találkoznak majd továbbképzés és tapasztalatcsere céljából. Köszönöm Koncz Tibor plébánosnak, hogy otthont adott a találkozónak és Dudás Karolina egyházkarnagynak, hogy megszervezte ezt a találkozót.

Csókán missziós napok keretében jöttek össze egyházmegyénk lelkiségi mozgalmainak képviselői április utolsó hétvégéjén. A több száz embert megmozgató rendezvény egyik szellemi atyja Mellár József plébános volt, akit köszönet illet munkatársaival együtt egy ilyen nagyszabású evangelizációs rendezvény megszervezésért és sikeres lebonyolításáért.


Hittan kvíz eredményei

A hittan-kvíz döntője május 23-án, 10 óra 30 perckor kezdődik. Helyszíne a muzslyai Emmausz kollégium, plébániatemplom és általános iskola. Kérem, a döntőbe jutott csapatok tagjait, hogy a tudásuk és nyerni akarásuk mellett hozzanak magukkal golyóstollat (örökírót) is! A vetélkedőn résztvevő csapatok közül az alábbi táblázatban felsoroltak jutottak a döntőbe. Felkészítőiknek és hittanosainknak sikeres felkészülést kívánok! Buzdítom mindazokat, akik ezúttal nem vettek részt a versenyen vagy nem jutottak be a legjobbak közé, hogy tanuljanak szorgalmasan, mert jövőre ismét megszervezzük az egyházmegyei szintű hittanos vetélkedőt!

1 Beodra Angyalok I. 88
2 Beodra Tigrisek II. 76
 
3 Bóka Kralj David I. 88
4 Bóka Sveti Josip II. 89
         
5 Csóka Liverpool I. 85
6 Csóka Pont II. 89
 
7 Écska Danijel i lavovi I. 100
8 Écska Golijati II. 100
 
9 Egyházaskér Egyházaskér II. 97
 
10 Erzsébetlak Tigrisek I. 100
11 Erzsébetlak Tulipán II. 90
12 Erzsébetlak Mali anđeli I. 100
13 Erzsébetlak Čarobnjaci I. 100
14 Erzsébetlak Anđeli I. 100
15 Erzsébetlak Beloblački vitezovi I. 100
16 Erzsébetlak Lavovi II. 100
 
17 Feketetó Keresztesek I. 77
 
18 Hódegyháza Dávid csapata II. 87
 
19 Kisorosz Liliom I. 100
20 Kisorosz Szent Pál I. 100
21 Kisorosz Vörös rózsa I. 100
22 Kisorosz Szent Péter II. 98
 
23 Lukácsfalva Szent Lukács I. 100
24 Lukácsfalva Próféták II. 98
 
25 Magyarcsernye Szent Ágota I. 100
26 Magyarcsernye Szent Márk I. I. 100
27 Magyarcsernye Csillagvirág I. 100
28 Magyarcsernye Szent Bernadett I. 100
29 Magyarcsernye Szent János I. 100
30 Magyarcsernye Gyöngyvirág II. 100
31 Magyarcsernye Szent Ágota II. 100
 
32 Muzslya Szent János I. I. 100
33 Muzslya Delfin I. 100
34 Muzslya Hóvirág I. 100
35 Muzslya Bosco Szent János I. 100
36 Muzslya ??? I. 100
37 Muzslya Szent Pál I. 100
38 Muzslya Szent János II. I. 100
39 Muzslya Tavirózsák I. 100
40 Muzslya ????? I. 100
41 Muzslya Szent Mária I. 100
42 Muzslya Tüzes utcák II. 100
43 Muzslya Zvezdice I. 93
44 Muzslya Sveti Rok II. 100
45 Muzslya Sveti Petar II. 100
 
46 Nagybecskerek Paradicsom I. 100
47 Nagybecskerek Napkeleti bölcsek I. 100
48 Nagybecskerek John Deere II. 97
49 Nagybecskerek Apostoli I. 80
 
50 Nagykikinda Szent József I. 88
51 Nagykikinda Szent Margit I. 88
52 Nagykikinda Szent Kristóf II. 83
 
53 Nezsény Szent Erzsébet I. 76
54 Nezsény Havas Boldogasszony II. 99
 
55 Oroszlámos Arkangyalok I. 78
56 Oroszlámos Damaszkusz II. 90
 
57 Padé Hóvirágok I. 100
58 Padé Orhideák II. 97
         
59 Sándoregyháza Deca Božja II. 72
 
60 Szaján Szivárvány I. 96
61 Szaján Lepkék I. 96
62 Szaján Orgonák I. 96
63 Szaján Szent Erzsébet II. 96
 
64 Szanád Farkinca II. 98
 
65 Szentmihály Angyalok I. 89
66 Szentmihály Gábriel II. 94
 
67 Székelykeve Izraeliek I. 86
68 Székelykeve Angyalok II. 86
 
69 Szerbittabé Ibolya I. 95
70 Szerbittabé Rózsa II. 90
 
71 Tamásfalva Liliom I. 91
72 Tamásfalva Szent Pál apostol II. 86
 
73 Tiszaszentmiklós Jézus tanítványai I. 77
74 Tiszaszentmiklós Mózes I. 77
75 Tiszaszentmiklós Galambok II. 82
 
76 Torda Szent Erzsébet I. 100
77 Torda Szent Hubertusz II. 100
 
78 Torontálvásárhely Ábrahám I. 100
79 Torontálvásárhely Szent Pál II. 85
 
80 Törökbecse Rózsaszirom I. 100
81 Törökbecse Hullócsillag I. 100
82 Törökbecse Angyalok I. 100
83 Törökbecse Galamb II. 96
 
84 Törökkanizsa Szent Erzsébet I. 91
85 Törökkanizsa Esthajnalcsillag II. 85
86 Törökkanizsa Nílus II. 85
87 Törökkanizsa Fáklya II. 85
88 Törökkanizsa Mózes II. 85
89 Törökkanizsa Izrael II. 85
 
90 Ürményháza Benjamin I. 100
91 Ürményháza Rúben I. 100
92 Ürményháza Júda II. 87
 
93 Versec Presveta Marija I. 81
94 Versec Evanđelisti II. 97

Eseménynaptár

Május 1-3. részt veszek Passauban a Páneurópai találkozón, melynek egyik előadója és az ünnepi szentmise főcelebránsa leszek

Május 9-én Lengyelországban tartózkodom, 9 verbita diakónust szentelek pappá

Május 12-14. Ft. Mellár József általános helynökkel Budapesten részt veszek a Vallási tolerancia a Kárpát-medencei térségben címmel szervezett konferencián.


Bérmálások időpontja

Május

 • Torda 10.00 (Msgr. Huzsvár László)
 • Törökkanizsa 10.00
 • Egyházaskér 15.00
 • Muzslya 10.00
 • Versec 17.00
 • Pünkösd Nagybecskerek 10.00
 • Pünkösd Beodra 17.00

Június

 • Tiszaszentmiklós 8.30
 • Szaján 11.00
 • Hódegyháza 17.00
 • Bóka 18.00

Július

 • Écska 11.00

Szeptember

 • Szanád 16.00

Szent Pál év bezárása

A Szent Pál év ünnepélyes bezárása 2009. június 28-án 10 órakor lesz a nagybecskereki székesegyházban. A püspöki szentmisén, melyen Szent Pál életéből készült összeállítással bemutatkoznak az oroszlámosi hittanosok, homíliát msgr. Bogdán József plébános, címzetes kanonok mond. Az ünnepséget közvetíti a Vajdasági Rádió és Televízió, valamint a Mária Rádió.


Hitoktatóink nyári továbbképzése

Augusztus utolsó hétvégéjén Fogassy Judit SDSH nővér tart továbbképzést a hittantanárok részére. A találkozó – melynek helyszíne a muzslyai Emmausz kollégium -, augusztus 28-án, pénteken délután kezdődik és 30-án, vasárnap ebéddel zárul. A részvétel kötelező mindazoknak, akik a 2009/2010 -es tanévben iskolai hitoktatóként szeretnének tevékenykedni.


Irodalmi- és rajzpályázat az Igehirdetés évében

Egyházmegyei szintű irodalmi- és rajzpályázatot hirdetünk az Igehirdetés évében a Tízparancsolat címmel. A pályázaton való részvétel feltételeiről 2009. szeptember 15-éig értesítjük a hitoktatókat és lelkipásztorokat.

+László s.k.
püspök