Sednica koordinacionog odbora Sinode – Zrenjaninska Biskupija

Sednica koordinacionog odbora Sinode

koordinalobizottsag3

Sednica koordinacionog odbora Sinode održana je 15. maja u prostorijama biskupije. Tom prilikom je predstavljena Kántor Viola, teološkinja na doktorskim studijama, koja od prvog maja praktično vodi Kancelariju Sinode.

Njen zadatak je da prati Sinodu, pruža pomoć radnim grupama, pastoralnim aktivnostima na području Biskupije, sređivaće i ocenjivaće dosad prispele zapisnike i radne dokumente u vezi Sinode.

Posebnu pažnju posvetiće radu sa mladima, tako da će ona biti glavni organizator susretu mladih koji se planira za 21. septembar.

Na sednici koordinacionog odbora utvrđen je i plan pastoralnih aktivnosti za naredni period, tako će teološki dani za sinodske animatore, članove radnih grupa, vjeroučitelje i sveštenike biti održani 27. i 28. septembra. U vreme adventa planira se susret starih osoba, a biće i posebnih programa za učenike vjeronauke, karitativnih programa.

Tokom juna župama će proslediti radni dokument vezan za osobe sa posebnim potrebama, a u pripremi je već i sledeći dokument koji se odnosi na ekumenizam.