Sednica koordinacionog odbora Sinode – Zrenjaninska Biskupija

Sednica koordinacionog odbora Sinode

Dr Csiszár Klára, pastoralni teolog i savetnica Sinode održala je 1. aprila sastanak sa članovima koordinacionog odbora Sinode. Tom prilikom analizirali su dosadašnji rad, i zaključili da su povratne informacije iz župa veoma pozitivne. Nakon rasprave o pojednim dokumentima animatori su poslali čak pedesetak zapisnika sa tih skupova.

Članovi odbora su utanačili i pastoralne programe za 2019. godinu. U planu je jedan jesenji omladinski susret kao i organizacija dana sveštenika u septembru.

Naredni sastanak koordinacionog odbora zakazan je za 15. maj.