Neprekidne aktivnosti tokom Sinode – Zrenjaninska Biskupija

Neprekidne aktivnosti tokom Sinode

Deveti sastanak Koordinacionog odbora Sinode održan je 19. juna, na kojem su analizirali dosadašnji rad i utanačili predstojeće pastoralne programe.

Članovi odbora su izrazili zadovoljstvo sa brojem vernika – učesnika na sinodskim sastancima, gde su se mogle čuti zanimljive ideje. Ljudi su rado učestvovali u raspravama, razmenama iskustava o pojedinim temama. Za župe je pripremljen nov „sinodski paket” koji sadrži šesti radni dokument i Vesti Sinode, zapisnike, plakate, plakat za Dan Mladih Biskupije i za Pastoralne Dane. Šesti radni dokument je posvećen osobama sa posebnim potrebama.

Najznačajniji pastoralni programi trenutno su dečiji letnji kampovi, Dan Mladih i Pastoralni Dani. Članovi Koordinacionog odbora su pripremili i plan narednih pastoralnih aktivnosti koje će usvojiti 26. juna, na sastanku sveštenika.