Vilinski vrt u Novom Miloševu

U bašti župe u Novom Miloševu lepo su procvetale voćke koje su posađene jesenas. Svih stotinu dvadeset mladica su birane tako, da od raznih sorti voća, od početka leta do kasne jeseni, uvek ima roda. Osim voća, posađeni su i bademi, a što je veoma važno, sve su autohtone vrste. Voćka, koja potiče sa ovog podneblja otpornija je na klimatske promene, daje bogatiji rod i zdravije plodove, doguvečnija je.

U Karpatskoj niziji je evidentirano već oko 150 ovakvih voćnjaka sa isključivo autohtonim vrstama i nazivaju se Vilinski vrtovi.