DOKUMENTI

Upute katoličkih biskupa u Republici Srbiji svećenicima i vjernicima laicima
o slavljenju svetih misa i drugih liturgijskih slavlja nakon ukidanja vanrednog stanja

Draga braćo i sestre!

Raduje nas što su se stekli uvjeti, počevši od 7.5.2020., da u našoj zemlji budu ukinuti vanredno stanje i Uredba kojom su bila zabranjena sva javna okupljanja. Zato ovdje ponajprije zahvaljujemo svima koji vode brigu o našem zdravlju, a jednako tako i vama, dragi svećenici i vjernici laici, što ste se odgovorno pridržavali naših Odredbi veznih za obustavu liturgijskih slavlja s narodom za vrijeme trajanja vanrednog stanja, koje su stupile na snagu 19.03.2020. Vjerujemo da je ta, za sve nas tako teška i bolna mjera, pomogla usporavanju širenja pandemije, čime su se stekli uvjeti da se ovim aktom te Odredbe opozovu i da se donesu ove Upute o slavljenima svetih misa i drugih liturgijskih slavlja nakon ukidanja vanrednog stanja.

Istina, pandemija još nije prestala, te vas molimo da se prema preporukama epidemioloških službi pridržavamo ovih uputa, kako bismo se kao društvena zajednica izborili s ovom zarazom izazvanom korona virusom. Stoga će se od pete uskrsne nedjelje, 10.05.2020., u našim crkvama ponovno slaviti javna liturgijska slavlja s narodom uz pridržavanje ovih uputa, pri čemu je naglasak stavljen na fizičko distanciranje:

1. Crkve se prije otvaranja trebaju dezinficirati, osobito kvake, klupe, stolice i svi oni dijelovi s kojima vjernici neposredno dolaze u doticaj. Ispred svakog ulaza neka bude postavljen otirač (barijera) natopljen dezinfekcijskim sredstvom, a kod svakog ulaza neka na vidnom mjestu bude postavljeno sredstvo za dezinfekciju ruku. Poštujući udaljenost od 2 metra u svim pravcima, neka se u crkvi označe (moguće je to učiniti krep trakom ili čime sličnim) sva mjesta na kojima vjernici mogu sjediti ili stajati, tako da za svaku osobu budu osigurana 4 kvadratna metra prostora. Prema ovim parametrima neka na ulazu u crkvu bude istaknut broj osoba koje se istovremeno mogu nalaziti u njoj, s tim da – prema odredbi mjerodavnih vlasti – taj broj zasada ne smije prijeći 50. Iz klupa neka se uklone molitvenici i pjesmarice.

2. Kad se crkva otvori, neka se vrata sve vrijeme drže otvorenima da ih vjernici pri ulasku/izlasku ne moraju dodirivati, a posude za blagoslovljenu vodu neka i dalje ostanu prazne. Pri ulasku svaki posjetitelj treba dezinficirati ruke, te u crkvi sve vrijeme nositi zaštitnu masku preko usta i nosa – ovo se ne odnosi na svećenika i kantora tijekom vršenja službe –, a preporučuje se i nošenje rukavica. Neka se po mogućnosti osigura određeni broj zaštitnih maski, koje bi se poklonile vjernicima koji u crkvu dođu bez zaštitne maske. Nakon svake svete mise i/ili pobožnosti, potrebno je dezinficirati sve s čim su vjernici dolazili u kontakt.

3. Za nedjeljna misna slavlja neka se u svakoj crkvi odrede redari, koji će obavezno nositi maske i rukavice. Kod ulaza u crkvu oni će svakom vjerniku pri dolasku poprskati ruke sredstvom za dezinfekciju, voditi računa da svatko nosi zaštitnu masku i paziti da broj vjernika u crkvi ne prijeđe ograničeni broj mjesta. Nadalje, ostalim vjernicima oni će pomagati oko pridržavanja svih preventivnih mjera, osobito čuvanja potrebne međusobne udaljenosti, što važi i za zbor i za ministrante, dok se to ne odnosi na članove iste obitelji odnosno domaćinstva. Gdje to prilike zahtijevaju, neka se vjernicima koji ne budu mogli ući u crkvu omogući praćenje svete mise izvan crkve, preko ozvučenja, a tamo gdje za to ima potrebe i mogućnosti neka se svete mise slave na otvorenom, uz poštovanje mjera fizičkog razmaka i ograničenja od 50 osoba na skupu, koje važi i za skupove na otvorenom.

4. Može se uvesti još jedna misa ili privremeno izmijeniti raspored nedjeljnih svetih misa, za vrijeme trajanja pandemije, u onim župama gdje župnici procijene da sadašnji raspored ne može zadovoljiti postavljene uvjete.

5. Poslužitelji koji pripravljaju darove (kruh i vino) za svetu misu, kao i liturgijsko posuđe i knjige, neka prethodno dezinficiraju ruke i nose zaštitnu masku. Ciborij s hostijama, kalež i drugo liturgijsko posuđe neka sve vrijeme budu pokriveni. Poslužitelji koji prikupljaju milostinju neka nose zaštitne maske i rukavice, a prikupljanje neka se tako upriliči da vjernici rukama ne dolaze u kontakt sa škrabicom, a neka se izbjegne i to da vjernici jedni drugima dodaju košaricu za milostinju.

6. Svećenik koji slavi svetu misu, neka neposredno prije početka svete mise dezinficira ruke, a isto to neka ponovi prije prinosa darova. Kod prinosa neka svi darovi sve vrijeme, uključujući i samu posvetu, ostanu pokriveni kako ih se ne bi kapljično onečistilo. U svetim misama se do daljnjeg izostavlja davanje mira pružanjem ruke. Neka svećenik/djelitelj svete pričesti prije nego uzme ciborij za pričešćivanje stavi zaštitnu masku i dezinficira ruke. Sveta pričest neka se dijeli isključivo na ruku i to tako da za vrijeme pričesti vjernici nemaju rukavice na rukama nastojeći da se izbjegne svaki fizički kontakt između svećenika/djelitelja svete pričesti i vjernika, a ciborij neka se drži većim dijelom prekrivenim (poklopcem ili folijom). Pri dolasku na pričest, neka redari pomognu vjernicima da čuvaju propisano rastojanje. Tijekom podjele pričesti neka se djeci ne stavlja križić. Nakon podjele pričesti neka svećenik/djelitelj pričesti dezinficira ruke.

7. U koncelebriranim slavljima neka glavni slavitelj, nakon što je dezinficirao ruke, sam pojedinačno podijeli hostije koncelebrantima, te neka se on pričesti pod obje prilike, a ostali samo blagovanjem Tijela Kristovog.

8. Vjernicima koji nisu u mogućnosti doći na svetu misu, bilo zbog bolesti, bilo zbog opravdanog razloga u savjesti ili radi zaštite od zaraze, prema odredbama Zakonika kanonskog prava (kan. 87 § 1), osobito starijima, i dalje dajemo oprost od obaveze sudjelovanja na nedjeljnoj misi dok su ove upute na snazi. Ujedno tim osobama preporučujemo da nedjeljom svetu misu prate putem medija, te ih potičemo na duhovnu pričest tako da sebi posvješćuju stvarnu Isusovu prisutnost u euharistiji i bude želju za sjedinjenjem s Njim, a neka toga dana više vremena posvete molitvi.

9. Za ispovijed se preporučuje prostor (crkva, sakristija ili dvorana), u kojem je moguće čuvati potreban fizički razmak, ili na otvorenom, a klasične ispovjedaonice neka se nikako ne koriste. Ispovjednik i pokornik neka nose zaštitne maske, a vjernici koji čekaju na ispovijed neka se pridržavaju potrebnog fizičkog razmaka. Imajući u vidu da vjernici nisu mogli pristupiti uskrsnim ispovijedima, preporučuje se župnicima da organiziraju velike ispovijedi, tako da više svećenika po jedan cijeli dan bude na raspolaganju vjernicima za ispovijed u dotičnoj župi, pri čemu je nužno poštovati sve preventivne mjere. Neka nas sve pri tomu vodi svećenička solidarnost i strpljivost kako bismo vjernicima omogućili slaviti osobni sakrament pomirenja.

10. Sakramenti krštenja i ženidbe mogu se slaviti uz poštovanje svih preventivnih mjera. Neka i svećenik koristi zaštitnu masku u onim dijelovima obreda u kojima ne može držati potreban fizički razmak. Obredne geste koje uključuju dodir, treba svesti na najmanju moguću mjeru ili izbjegavati. Krštenja se vrše isključivo polijevanjem i to vodom blagoslovljenom unutar obreda.

11. Prilikom podjeljivanja sakramenta bolesničkog pomazanja, prije dolaska kod bolesnika, neka svećenik stavi jednokratnu zaštitnu masku i rukavice. Bolnički kapelani i svećenici, koji pastoralno skrbe u staračkim domovima i drugim sličnim ustanovama, trebaju slijediti upute spomenutih mjerodavnih ustanova za prevenciju zaraze.

12. Za obred sprovoda neka se poštuju sve preventivne mjere, osobito neka se vodi računa o fizičkoj distanci, a gdje je to moguće neka se obred vrši vani ispred kapele odnosno mrtvačnice.

13. Slavlja prve pričesti, prve ispovijedi i krizme do daljnjega se odgađaju, sve dok ne bude proglašen kraj pandemije.

14. Župna kateheza i druge župne aktivnosti odgađaju se do daljnjega. Sastanci, kako u zatvorenom prostoru tako i na otvorenom, neka se održavaju isključivo ako su pastoralno opravdani i ako se mogu ispoštovati propisane preventivne mjere. Pučke pobožnosti i drugi događaji unutar crkve mogu se održavati uz jednako obdržavanje svih preventivnih mjera, ali neka ne budu neposredno prije odnosno poslije svete mise.

15. Župni, biskupijski i drugi crkveni uredi neka budu otvoreni, a vjernicima se i dalje preporučuje, kada god je to moguće, da se navedenim ustanovama obraćaju telefonom ili elektroničkom poštom.

Dragi vjernici, dok u ovo uskrsno vrijeme razmatramo otajstvo Kristove slavne pobjede nad smrću i grijehom, sjetimo se onih koji proživljavaju teške trenutke neizvjesnosti i straha, te im budimo blizu svojim molitvama, žrtvom i ljubavlju.

Po zagovoru naše nebeske Majke, Blažene Djevice Marije, na sve vas i na cijelu našu zemlju zazivamo Božji blagoslov!

Vaši biskupi:

Mons. Stanislav Hočevar SDB, s.r.
nadbiskup i metropolit beogradski

Mons. Djura Džudžar, s.r.
eparhijski biskup za grkokatolike

Mons. János Pénzes, s.r.
biskup subotički

Mons. Đuro Gašparović, s.r.
biskup srijemski

Mons. Martin Roos, s.r.
umirovljeni biskup temišvarski i
apostolski upravitelj zrenjaninski