Tizenöt év után ismét kántortalálkozó volt a Nagybecskereki Egyházmegyében

Egyházmegyei szintű kántortalálkozónak adott otthont Bóka árpilis 17-én. Az összejövetel délelőtt 10 órakor püspöki szentmisével kezdődött a helyi plébániatemplomban. Dr. Német László SVD püspökkel, a találkozó fővédnökével együtt misézett a házigazda, Koncz Tibor esperes-plébános, msgr. Bogdán József törökkanizsai plébános, dr. Sóti János SJ törökbecsei plébános, Erős Mihály pancsovai plébános és Fehér Roland verseci káplán. A találkozó főszervezője, Dudás Karolina egyházkarnagy orgonált, a kántorok pedig ez alkalommal nem a kórusban, hanem a padokban foglaltak helyet, s énekeltek Kornélia nővér vezényletével.

A szentmisét követően a program a helybeli idősek otthonában folytatódott. Mintegy harminc kántor és zenekedvelő egyén hallgatta Dobó Róbert magyarkanizsai kántor előadását a búcsúztatókról. Az Oroszlámoson, Majdánon és Rábén is egyházi szolgálatot végző kántor néhány érdekes példával, elődök búcsúztató-szövegével is szemléltette előadását. Dudás Karolina a gregorián énekekről beszélt, s tartott foglalkozást, de megvitatták a kántori szolgálat során felmerülő nehézségeket is.

A Nagybecskereki Egyházmegyében a jövő év a Liturgia éve lesz, melyben kántoraink reménye szerint, hivatásuk is az érdeklődés fókuszába kerül.