Tiszaszentmiklóson Dr. Német László SVD áldotta meg az új lélekharangot

„Hallgasd a harang szép szavát, imádd Istent, szeresd hazád!”

„Az egek hirdetik Isten dicsőségét, az égbolt vallja kezének művét. A nap továbbadja a szót a másik napnak, az éj jelenti a hírt az éjnek. Nem beszéd ez, nem szó, hang nem hallható, hír mégis terjed, szerte a világon, a szózat elhangzik a föld határáig.” /Zsolt 19, 2-5./

Új haranglábat és harangot avattak a tiszaszentmiklósi katolikus temetőben március 6-án. A harang megáldását DR. NÉMET LÁSZLÓ SVD nagybecskereki püspök végezte, aki a szertartást a Zsoltárok könyvének 19. fejezetéből vett idézettel kezdte.

Az eredeti szöveg azt hirdeti, hogy a teremtett világ, az égitestek, a csillagok nagyszerűsége Istent, az alkotót hirdeti, vagyis hogy e világ ismerete révén is eljuthatunk Isten felismerésére. De ez a természetes kinyilatkoztatás kiteljesedik, magasabb szintre emelkedik, amikor Isten a történelem folyamán, eseményei által szól az emberhez, végül pedig Krisztusban mindent elmond magáról, amit közölni akar velünk. Ennek hirdetői az apostolok és az egyház, ennek meghallgatására hív a harang. A harangokban az egyházi hagyomány az apostolok és hithirdetők jelképét látja.

– mondta a főpásztor, aki röviden beszélt a harangok használatáról is.

A lélekharangok vagy temetői harangok megáldása és megszentelése ma már több történelmi egyház részéről is megfigyelhető. Nemes feladata ezeknek a harangoknak, hogy hirdessék a közösségben, hogy ha valaki meghalt. Esténként, amikor falvainkban megkondul a lélekharang, arra emlékeztet minket, hogy a halottainkért imádkozzunk. Ehhez jön még, hogy a már elköltözött lelkeket harangszó kíséretében búcsúztatjuk a temetőinkben.

– folytatta a püspök atya, aki a harang megáldását Masa Tamás helyi plébániai kormányzó és Hajdu Sándor csókai plébános közreműködésével végezte.

Az új, 56 kilogrammos, bronzból készült harangot, amelyet Gombos Miklós őrbottyáni harangöntödéjében készítettek, elsőként PÁSZTOR ISTVÁN, a Tartományi Képviselőház elnöke szólaltatta meg. A helyi hívek, a közélet és politikai pártok képviselői mellett a jeles eseményt megtisztelték jelenlétükkel az evangélikus és pravoszláv egyház képviselői is.

A házigazdák nevében TÖRTELI JÁNOS, a Községi Tanács tiszaszentmiklósi tagja, majd BALÁZS FERENC községi elnök, Csóka polgármestere köszöntötte a megjelenteket és mondott köszönetet mindazoknak, akik valamilyen módon hozzájárultak ennek a beruházásnak a megvalósításához.

A közelmúltig azon a helyen, ahol most a harangláb áll, egy kereszt emlékeztetett a nemzeti hősökre. Ezt a keresztet építették be az alapkő letételénél az új harangláb konstrukciójába. Az idei évben a tiszszentmiklósiak a régi helyen, de már az új haranglábnál emlékezhetnek az 1848/49-es szabadságharc hőseire, amelynek felirata: „Hallgasd a harang szép szavát, imádd Istent, szeresd hazád!”