Táskaáldás Nagykikindán

taskaaldkikindaSzeptember 29-én a nagykikindai Assisi Szent Ferenc tiszteletére felszentelt plébániatemplomban ft. Koncz Tibor helybeli plébános az ünnepi nagymise végén megáldotta a diákok iskolatáskáit. A plébános szólt a megjelent diákokhoz, tanítókhoz, tanárokhoz és szülőkhöz, kiemelve, hogy a Szentlélek segítségével könnyebb lesz számukra a tanulás. Az iskolások táskáikban erre az alkalomra elhozták a számukra legnehezebb tantárgy könyveit, de volt olyan is, aki az egész tanfelszerelését magával hozta. Az atya az egyetemistákat is buzdította és megáldotta, kiemelve, hogy tanulmányaikat a Jóisten segítségével könnyebben elvégezhetik.