Szolidaritás és közösség – Hálaadó szentmise a felújított szajáni templomban

Kedves testvéreim, örömmel jöttünk össze, hogy az Úr áldozatát ünnepelve megáldjuk ezt a felújított templomot. Vegyünk részt áhítattal ezeken a szent szertartásokon, hogy ez a mi közösségünk, amely a keresztvíz által született újjá, és Krisztus áldozatából nyert tápláló erőt, lelki templommá növekedjék, és összegyűlve az oltár körül gyarapodjék az égi szeretetben.

– kérte a szajáni híveket dr. Német László SVD nagybecskereki püspök október 3-án a hálaadó ünnepi szentmisén.

A főpásztor homíliájában két fogalomra – a szolidaritásra és a közösségre – hívta fel a hívek figyelmét.

Az ünnepi szentmise keretében a főpásztor megáldotta a templomot, majd a helyi általános iskolások, akik évek óta kivétel nélkül részt vesznek az iskolai hitoktatásban, ünnepi programja következett, hiszen a jeles eseményen az egész iskola – tanárok és diákok – közösen vettek részt. Kátity Enikő hitoktató a templom védőszentjéről, Szent István királyról, valamint a templom és iskola megtartó erejéről készített színes, verses-énekes összeállítást. A szentmise zenei szolgálatát ezúttal a hetedik osztályos Jenován Flórián látta el.

Az ünnepség a plébániaudvarban agapéval zárult, amelynek alapját a helyiek által készített édes és sós sütemények képezték.

A szajáni templom tornyának és tetőzetének felújítása nem valósulhatott volna meg a kis közösség önerejéből. Mint Bővíz László egyházmegyei vagyonkezelőtől megtudtuk, a munkálatok nagyobbik részét az egyházmegye fedezte, mert a külső támogatások kb. a munka 1/3-át fedezték. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia és a Magyar Állam támogatták a templom felújítását. A templom oltárképe és a homlokzati vitrázs felújítása is magyar állami támogatásból történt a Magyar Nemzeti Tanács közreműködésével, a kép felújítását Korhecz Papp Zsuzsanna szabadkai restaurátor végezte el.