Székeli fogadalomtétel

Sarlós Boldogasszony napján ( július 2-án ) a római katolikus egyház arról az eseményről emlékezik meg, amikor Szűz Mária ( méhében Jézussal ) meglátogatta unokatestvérét, az ugyancsak gyermeket ( Keresztelő Jánost ) váró Erzsébetet.

Székelykeve viszont fogadott ünnepként éli meg. Mementóul annak, hogy körülbelül egy évszázaddal ezelőtt falujuk határát két alkalommal is olyan jégverés sújtotta, hogy azt semmilyen vetés nem élte túl. Akkortájt tettek fogadalmat az al-dunai székely falucska lakói, minden esztendőben ezen a napon külön fohászkodnak a Mindenhatóhoz, óvja meg a vetést és a föld termését az aratásig – olvasható Szatmári Mihálynak, a közösségi portálon is közzétett fényképes jegyzetében.

A hagyományhoz híven az ünnepi szentmise után a székeli hívek az Élő Rózsafüzér Társulat által ún. Alj falurészben 1930-ban emeltetett, majd 1996-ban felújított kereszthez vonultak. Ott, a régi oltárképet szertartásosan felállítva, hálát adtak az Úrnak, hogy az idei jégverés végül mégiscsak elkerülte a falu határát. A szabadtéri ünnepi szertartást ft. Csipak Csaba helyi, msgr. Fiser János pancsovai és ft. Masa Tamás padéi plébános végezték.

Fotó: Szatmári Mihály, Martinek Imre