Király Tibor atya ezüstmisés

„Az Isten kegyelméből vagyok az, ami vagyok…” / 1 Kor 15,10/ vallja Király Tibor fehértemplomi plébános, aki július 9-én Csókán és Padén, július 10-én szülőfalujában, Feketetón mutatott be hálaadó szentmisét pappá szentelésének 25 éves jubileuma alkalmából.

Az ezüstmisés lelkipásztorral együtt miséztek paptestvérei, s együtt ünnepeltek Észak-Bánát és a Nagybecskereki Egyházmegye hívei. Az ünnepi szentmiséken három olyan lelkipásztor mondott homíliát – Masa Tamás, Szemerédi Pál és Fehér Roland atyák – a fiatalabb nemzedéket képviselve, akiknek hivatását nagyban segítette Király Tibor papi példája.

Csóka

Padé

Feketetó

Fotó: ifj.Csóti Imre