Svaki kraj ujedno znači i novi početak

Poslednje subote u novembru u Tobi je razmatran poslednji sinodski radni dokument. Bila je to prilika i da razgovaramo sa našim novim župnikom, vlč. Tapolčanji Emanuelom. Pitanja iz ovog dokumenta su nam pomogla da bolje vidimo situaciju u našoj maloj zajednici i u biskupiji. Razgovarali smo o tome koje su nam mogućnosti i šta možemo učiniti u narednoj crkvenoj godini.

Ovo je bio poslednji sinodski dokument, ali se nadamo da je kao svaki kraj, ujedno i početak nečeg dobrog.

U ime vjernika iz Tobe svakom članu naše biskupije želimo mirnije i blagoslovene dane došašća.