Sa Konferencije Omladine Mađarske

Győri Viktor iz Mužlje, kao predstavnik Saveza mađarskih skauta Vojvodine  prisustvovao je 37. redovnoj Konferenciji Omladine Mađarske koja je održana u Budimpešti.

Prvog dana trodnevne Konferencije sastali su se regionalni predsednici, a drugog dana je održana plenarna sednica. Predsednik organizacije je podneo izveštaj o radu i predstavio plan rada. Ovom prilikom su razmatrane i usvojene nove molbe za pristupanje organizaciji. Izveštraji o radu regionalnih organizacija su bile posebno dragocene, jer se moglo čuti ko šta radi, dobiti nove ideje.

Naredna Konferencija  Omladine Mađarske biće održana krajem maja 2020. godine.