Radna akcija u Padeju

U krugu katoličkog groblja u Padeju u subotu, 23. maja održana je radna akcija. Pokupili smo i izneli tokom proteklog perioda nakupljeno smeće, pokosili travu.

Nakon uspešno završenog posla, učesnike radne akcije smo u župskom domu nagradili ukusnim ručkom.