Prva online sednica Koordinacionog odbora sinode – Zrenjaninska Biskupija

Prva online sednica Koordinacionog odbora sinode

Imajući u vidu aktuelnu epidemiološku situaciju, 30. septembra je održana prva online sednica koordinacionog odbora sinode Zrenjaninske biskupije. Članovi odbora su razmatrali dosadašnje aktivnosti, a zatim su formulisali i zadatke župa i radnih tela u narednom periodu.

Poslednji radni dokument – materijalna dobra i struktura biskupije – svaka župa će dobiti do sredine oktorbra. Zapisnike o razmatranju dokumenta treba poslati do 1. decembra Sinodskom uredu. Neće biti održan susret sinodskih animatora planiran za 21. novembar. Umesto toga, animatori će se nedeljno susretati online, sa ciljem evangelizacije, duhovne obnove, sa obeležjem akademije za obrazovanje odraslih.

U narednom periodu i susreti/radionice sa mladima biće održani putem interneta, a članovi radnih tela, animatori, vjeroučitelji, svećenici dobijaće materijale putem “Heti zsinat Máté-Tóthtal” mail-liste.

Koordinacioni odbor takođe već priprema završni program sinode koji se planira od 28. do 31. maja 2021. godine.