Predstavljanje knjige nadbiskupa Lászla Németa u Cluju

Knjiga pod nazivom „Gyógyító szeretet. Bevezetés a katolikus missziológiába” (Lekovita ljubav. Uvod u katoličku misiologiju) Ladislava Nemeta i Klare Csiszár predstavljena je u Cluju 24. novembra 2022. godine. Knjigu je ove godine objavila Szent István Társulat iz Budimpešte. Nova knjiga je ujedno i udžbenik za studente teologije koji žele steći uvid u misiologiju, zbog toga su i autori i izdavač smatrali važnim predstaviti knjigu u Cluju, takvom sveučilišnom središtu u kojem studenti već godinama tokom svojih studija koriste beleške koje su sada u ovoj knjizi dobile novi oblik i postale dostupne mnogima.

Predstavljanju udžbenika planiranom od leta, poslednjih nekoliko nedelja pridružile su se još tri novoizdane knjige: Gábor Kiss Uvod u opšta pravila crkvenog prava, koja je ujedno i udžbenik za sveučilišne studente, i njegova doktorska disertacija pod nazivom: Die Reform der Messliturgie in Ungarn nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil, koja je u obliku knjige također objavljena ove godine u Regensburgu. Nekoliko dana pre predstavljanja knjige, događaju je pridodana još jedna knjiga koja sadrži konferencijske prezentacije sa dvostrukog jubileja Rimokatoličkog bogoslovnog fakulteta u Cluju koja je obeležena 2021. godine, a napisali su je teološki učitelji pod naslovom Približavanje teologije.

konyvbemutato1

Tokom predstavljanja knjige Gábora Kissa Uvod u opšta pravila crkvenog prava nadbiskup Ladislav Nemet iskoristio je priliku i posebno se obratio brojnim studentima teologije prisutnima u publici: istakao je važnost svetovnih teologa, kao i važnost negovanja teologije, kao naučne discipline, uloge žene u tome i bit kulture teološkog mišljenja za današnju Crkvu i društvo. O knjizi je istakao kako autor Gábor Kiss na životan način upoznaje čitaoca s najvažnijim crkvenopravnim pravilima, a crkvenom pravu pristupa iz perspektive spasenja.

konyvbemutato2

Knjiga Ladislava Nemetai Klare Csiszár Lekovita ljubav popunjava prazninu u mađarskom jeziku jer je to prvi sveobuhvatni udžbenik koji se bavi misiologijom. U svom je izlaganju Gábor Kiss istakao kako se između redaka jasno oseća misionarsko iskustvo autora, što knjigu čini još autentičnijom. U knjizi se detaljno govori o sveobuhvatnom pojmu misije, obrađuju značajni crkveni dokumenti, a u bibliografiji se spominju imena uvaženih teologa kao što su: Congar, Rahner, Ratzinger ili Kasper.

József Benedek pohvalio je studijski zbornik Približavanje teologije, istakavši važnost jubilarnog zbornika koji se ocrtava zahvaljujući studijima i svedoči o visokoj kvaliteti teološkog obrazovanja, čiji se studiji mogu staviti na teološku osovinu prošlosti- sadašnjost-budućnost perspektiva.

konyvbemutato3

Doktorska disertacija Gábora Kissa govori o liturgijskoj obnovi u Mađarskoj nakon II. Vatikanskog sabora. Knjiga se fokusira na istoriju nastanka prvog mađarsko-latinskog misala, ali ujedno dobivamo celovitu sliku onoga što se dogodilo u Mađarskoj nakon liturgijske reforme Sinode. Sažimajući rezultate istraživanja, u izlaganju se navodi da je naglasak na „aktivnom sudelovanju“ vernika bio u središtu liturgijske reforme nakon Sinode u Mađarskoj, ali je teologija iza toga ostala manje poznata.

Svojim nastupom članovi hora Svete Cecilije su učinili predstavljanje knjige šarenijim i svečanijim. Publiku su većinom činili studenti Teološkog fakulteta, koji su primarno dobili dva predstavljena udžbenika.