Nova kapija na rimokatoličkom groblju u Padeju

Članovi crkvenog vijeća i vjernici su početkom juna doborovoljnim radom zamenili dotrajalu kapiju na ulazu u Rimokatoličko groblje. Od stare ograde koja je stajala oko crkve i porušena prošle godine, Mesaroš Laslo je kao svoj doprinos, sastavio novu kapiju i sada je za dva dana postavljena na ulazu groblja.