Molitva za Papu

Draga braćo i sestre u Kristu,

Postoji u našim crkvama jedan lep stari običaj da na kraju svečanih Svetih Misa pevamo takozvanu Papinsku himnu „Poglavara vrhovnoga…“. Ovom pesmom želimo javno da priznamo i svoje uverenje da Rimski biskup, naslednik Svetog Petra, ima poseban priziv i zadatak u Katoličkoj crkvi, možemo slobodno reći i u čitavom svetu.

Od 2013. godine biskup Rima je Papa Franja, koji na kraju svih svojih javnih susreta ili govora, upućuje molbu prisutnima da se mole za njega.

Mislim da je trenutna situacija u Crkvi itekako pravi trenutak da ispunimo ovu njegovu molbu, već samo zbog vesti i saopštenja i javnim medijima (novine, TV, internet), posebno ovih najnovijih, koje se odnose na seksualno zlostavljanje maloletnika. Papa Franja zastupa stav „nulte tolerancije“ za slučajeve zlostavljanja maloletnika počinjenih od strane crkvenih ličnosti, pa ipak, unutar Crkve pojavili su se i glasovi koji pozivaju Papu da se povuče, kao da je tobože na području primene navedenog stava napravio propuste.

Draga braćo i sestre, ako je iko, onda je baš Papa Franja taj koji je od svoga izbora 2013. godine mnogo toga učinio da takvi zločini ne ostanu nekažnjeni i da se unutar Crkve više nikad ne ponove takva krivična dela.

Želim vas uveriti da, kao Kristov vikar, naš Sveti Otac vodi Crkvu tražeći da bude Božja volja, ali nažalost lažne vesti, takozvane fake-news, često dobijaju više pozornosti od istine. Kao i u svakoj instituciji, tako i u Crkvi postoji borba za vlast i sklapanje saveza radi ličnih interesa, kada se koristi efekat senzacije radi pohlepne popularnosti u javnosti, što može i nas zbuniti. Ne dozvolimo da poplava takvih vesti oslabi našu veru da Svetoga Oca vodi Duh Sveti!

Verujmo postojano da Papa Franja vodi povereni mu narod putem svetosti.

Podržavajmo stoga Rimskoga Biskupa! Zato vas molim da se sada još više molite za Papu Franju, da ima snagu da ustraje uz pravi nauk u ovom teškom vremenu. Zato molim sveštenike Zrenjaninske biskupije i drage redovnike: 9. septembra, nakon svake Svete Mise, pevajmo „Papinsku himnu“, izmolimo jedan Oče Naš, Zdravo Marijo i Slava Ocu, za Svetog Oca.

+ Ladislav SVD