Mit gondolnak a világiak a családszinódusról?

Beszélgetés a család hivatásáról és küldetéséről a nagybecskereki püspöki lakban

szinodus1Házaspárokat, egyedülállókat, elváltakat, özvegyeket, újraházasodottakat hívott együtt gondolkodásra a Nagybecskereki Egyházmegye főpásztora, DR. NÉMET LÁSZLÓ SVD a püspöki lakba február 27-én. A találkozó témája összhangban a XIV. rendes püspöki szinódus előkészületével A család hivatása és küldetése az egyházban és a mai világban volt.

A résztvevők a nagybecskereki, muzslyai és törökbecse plébániához tartozó hívek voltak, főként 2-3 gyermekes házaspárok, többen nagyszülők is. A legfiatalabb pár fél éve állt oltár elé, míg a leghosszabb ideje házasságban élők negyven éves jubileumukat ünneplik az idén. Ugyanakkor a jelenlévők között voltak özvegyek, elváltak és párkapcsolatban élők is.

szinodus2A témát vázoló gondolatébresztő dokumentum – Lineamenta – összegyűjti azokat a kérdéseket, amelyeket az egyes helyi egyházaknak ki kell dolgozniuk, és 2015. április 15-éig vissza kell juttatniuk a szinódusi főtitkárságra, hogy ezek alapján elkészítsék az úgynevezett Instrumentum Laborist, a jövő évi szinódus munkadokumentumát. Dr. Német László SVD püspök – aki részt vesz majd a szinóduson – azzal a céllal hívta össze a találkozót, hogy az előkészítő kérdések alapján meghallgassa, hogyan vélekednek a világiak a családszinódusról.