Adalbert von Neipperg vértanú apátra emlékező kiállítás Nagybecskereken

„… az útra állíttattunk”

A Nagybecskereki Egyházmegyében vértanúhalált halt német bencés szerzetes, Adalbert von Neipperg apátra emlékeztek nagyböjt 3. vasárnapján. Az ünnepi szentmisét Dr. Német László SVD püspök mutatta be msgr. Gyuris László székesegyházi plébánossal és Franziskus Heeremann OSB apáttal együtt a nagybecskereki székesegyházban.

A püspök atya homíliájában a szenvedésről beszélt, utalva Neipperg apát megpróbáltatásaira is.

A szentmise végén a németországi bencés apát – akinek szavait a plébános úr tolmácsolta magyar nyelven – megnyitotta az Adalbert von Neipperg OSB apát életét bemutató kiállítást.

Adalbert von Neipperg bencés apát bánáti kötődése életének utolsó szakaszához kapcsolható, elsősorban Versec városához. Itt volt lágerben a 1945 és 1948 között, s halt vértanúhalált 1948. december 23-án.

A tárlatot, amelynek a verseci Szent Gellért-templom adott otthont 2014. szeptember 14-étől, nagyböjt 3. vasárnapjától, 2015. március 8-ától a nagybecskereki székesegyházban tekinthetik meg az érdeklődők.