Krizma u Ečki

17. lipnja/juna je bila krizma u Ečki. Vrijeme je bilo prije podne lijepo, što je pravo čudo – jer ove sedmice su bile svakog dana nevremena sa grmljavinom i pljuskovima – a tako je bilo i poslije podne.  Nedjelju ranije, 10. juna/lipnja 2018. smo imali probu za krizmu, a prije toga više roditeljskih sastanaka te pored školske također i župsku vjeronauku. Cilj nije bio samo, da uvježbaju krizmanici, roditelji i kumovi sve, što je potrebno za krizmu, kao što su molitve, pjevanje, recitacije i raspored, nego da na krizmu dođu krizmanici sa roditeljima, rodbinom i kumovima. Ta praksa, koju su donijeli već od 1965 salezijanci u Mužlju iz Slovenije, pokazala se ispravnom.

Pošto ima Ečka mali broj vjernika i vjeroučenika, u Ečki je i malo krizmanika. Ove godine je bilo krizmanika desetoro: iz Ečke sedam, jedan iz Lukinog Sela te dvoje iz Mužlje.

Crkva je bila skoro puna – još više nego kod prošle krizme: došli su roditelji, kumovi, ostala rodbina i prijatelji. Imali smo trodnevnu pripremu, kod koje su se krizmanici, njihovi roditelji i kumovi također ispovjedili.

„Da si zdravo, nadpastiru dobri!“

Svečanost je počela – kako dolikuje – svečanim ulazom krizmanika, roditelja, kumova i oca biskupa sa pratnjom sa dvorišta u crkvu, dok su svi pjevali omiljelu pjesmu „O mila Majko nebeska…“ Po dolasku su krizmanici pozdravili oca biskupa lijepom recitacijom:

DA SI ZDRAVO, NADPASTIRU DOBRI,
dobrodošao pod drevni, sveti krov!
Srca naša čekaju te željno,
jer nam Božji nosiš blagoslov.

2. Nasledniče pravi apostola,
oko tebe sabrani smo mi;
ne plašimo žrtve se, ni bola,
spremno idemo za Kristom svi!

3. Naša srca hrabra su i mlada
te od sreće razdragana sva,
jer će njima Sveti Duh da vlada:
što je ljubav – on najbolje zna!

4. Da si zdravo, nadpastiru dobri,
dobrodošao pod Ečke sveti krov!
Srca naša čekaju te željno:
jer nam dijeliš krizme blagoslov!

Poslije toga su dječak i djevojka izručili biskupu bukete cvijeća.

Sa ocem biskupom je suslavio salezijanac Zoltán Varga, evanđelje je čitao na oba jezika stalni đakon Zoltán Sándor, ministrirali su Danijel, Zoli, Kristjan i David. Kantor je bio spriječen zbog posla, pa je izvodio amatersku pratnju na harmoniju i gitari salezijanac Janez Jelen, koji je ionako zadužen za Ečku uz kateheta Milana Nedeljkovića.

„Primi potvrdu – Dar Duha Svetoga!“

Za vrijeme propovijedi je otac biskup dr. Ladislav Nemet najprije rastumačio sveto evanđelje i njegovo značenje: kako je Božje kraljevstvo slično pšeničnom zrnu posijanom na njivi, iz kojega izraste klas sa mnogo zrna; nadalje je slično gorušičnom zrnu, iz kojega izraste veliko drvo. Postavio je krizmanicima i nekoliko pitanja, na koja su spremno odgovarali, iako ima među njima i onih sa posebnim potrebama.

Iza toga je uslijedila ispovijed vjere, kod koje su pratili krizmanike i roditelji i kumovi, dok su bili kod krizme nazočni samo kumovi. Prošnje su izrekli na hrvatskom i mađarskom jeziku, iako još nemaju tog jezika u školi kao izborni predmet – pošto se njih premalo prijavilo. Uslijedio je prinos darova: kruha, vina, vode, cvijeća za na oltar.

Najljepše se dojmilo, što je cijela crkva pjevala – a imali su pjesme i misne odgovore na papirima. Makar je bilo prije četiri godine više krizmanika (16) – je ove godine bila doduše manja grupa ipak više jedinstvena i po pripremi i po starosti.

Slava i mlada misa u Ečki

Otac biskup je bio izvanredno raspoložen te zadovoljan. To je također izrazio. Na kraju mise se otac Janez iz srca zahvalio ocu biskupu, crkvenom odboru, krizmanicima, njihovim roditeljima i kumovima, ministrantima i svim nazočnim vjernicima. Otac biskup je sve pozvao na slavu crkve, koja će biti iduće nedjelje. To će biti nešto posebno, jer će ponoviti svoju mladu misu u Mužlji u pola devet a u Ečki u jedanaest sati naš mladomisnik iz susjednog Lukinoga Sela Alen Palatinus. U staro doba su njegovi stanovnici dolazili na misu u Ečku, dok nije bila 1927. sagrađena crkva i u Lukinom Selu.  To je još jedan razlog, da iduće nedjelje bude opet mnoštvo vjernika u toj velikoj drevnoj crkvi sv. Ivana Krstitelja.

Na kraju mise je bilo slikanje, a pozvani smo bili i na ručak u Mužlji u internatu Emaus. Taj dan je za sve protekao u najljepšem raspoloženju, a pored toga je Bog dao i lijepo vrijeme – barem prije podne – jer poslije podne je bila opet kiša i grmljavina. Hvala mu! A ovogodišnji divni dan će sačuvati u srcu naročito krizmanici Monika, Mihaela, Ariana, David, Anđela, Ana, Daniel, Danijel, Dejan i Zoltán.