Kip Djeteta Isusa u zrenjaninskoj katedrali

Tokom svete mise na blagdan Presvetog Trojstva, katedralni župnik Pašćik Robert, generalni vikar, osvetio je kip Praškog Malog Isusa koji je nedavno pronađen u riznici katedrale.

Djete Isus je predstavljen sa krunom na glavi, u levoj ruci drži zlatnu jabuku koja predstavlja zemljinu kuglu, a sa desnom rukom pruža blagoslov.

– Ovaj kip Praškog Malog Isusa je u katedralu prenet iz jednog doma za siročad, sada sam dao da se restaurira kruna i dva plašta, a nemaravam da naručim još plašta – rekao je katedralni župnik.

Kip je smešten na pomoćni oltar sa desne strane crkve pod staklenu vitrinu sa led osvetljenjem. Prilikom vjenčanja mlade se mole pod slikom Sekelj Bertalanove Bogorodice na tom pomoćnom oltaru, a svrha toga je da mole za dječji blagoslov, te je bilo logično da tu smestimo i kip Praškog Malog Isusa – istakao je vlč. Pašćik Robert.

Poštivanje Djeteta Isusa je po Sarutlan Karmelita Renden celom svetu rasprostranjen zahvaljujući djelovanjem reda Karmelićana. U Velikom Bečkereku su Milosrdne sestre Sv. Križa držale rimokatolički dom za siročad od 1908- do 1947. godine u tadašnjoj Nemačkoj ulici (danas ul. Žarka Zrenjanina), ali zgradu su 1963. god. porušili.