Izvanredna slava u Banatskoj Topoli 2020 – Zrenjaninska Biskupija

Izvanredna slava u Banatskoj Topoli 2020

„Dajmo hvalo Bogu, da imamo u našoj biskupiji tu divnu crkvu, koja nas sa vremena na vreme okuplja da gledamo dalje, da se otvaraju pred našim očima nova obzorja. Sa Marijinim raspoloženjem za vršenje volje Najvišega se otvaraju pred nama Božja prostranstva. Njen primer nas potiče, da Božju reč prihvatamo, poslušamo i ostvarujemo u svom životu! Učimo se dakle od Marije, zaodenimo se kao sigurnim oklopom protiv napadaja sveta, đavola i vlastitih zlih sklonosti – sa divnim krepostima naše nebeske Majke Marije. Nemojmo sumnjati, da ćemo onda sigurno zadobiti natrag telesno, duhovno i duševno zdravlje, te ćemo ga moći uz njezin primjer, pomoć i zagovor također sačuvati u nama i našim bližnjima.“

Tako je poticao u svojoj svečanoj besedi biskupov opšti zamenik Robert Pašćik za vreme svete mise u Banatskoj Topoli.

Ove godine kikindski Krizni štab zbog opasnosti od širenja koronavirusa nije dozvolio da se vrši svečano okupljanje i slavljenje prigodom proštenja u Banatskoj Topoli na način, kao što je od davnine bio običaj, a što su gorljivi dušobrižnici u proteklim godinama još proširili i produbili. Sa tugom nam je to javio upravitelj svetišta i novobečejski župnik i dekan Melar. Otpalo je naime organizovano hodočašće, pokorničko bogoslužje sa ispovedanjem, križni put, cenakulum, omladinska priredba, večernje te misa na mađarskom u podne, kao i misa na hrvatskom posle podne. Uz neku iznimku su bili jedini hodočasnici Cigani iz Karađorđeva, koji su se po svom običaju molili u crkvi te upalili sveću u želji, da Majka Božja usliši njihove molbe, ne znajući za tu zabranu.

Svečanu svetu misu je vodio u sedam uvečer apostolski upravitelj zrenjaninske biskupije umirovljeni biskup dr. msgr. Martin Roos. Sumisili su generalni vikar i zrenjaninski župnik Robert Pašćik, dekan-župnik Jožef Melar, dekan-župnik u Kikindi Tibor Konc, kao i kapelana Janoš Halmai i salezijanac Janez Jelen. Prema uputama kriznog štaba je smeo misiti samo ograničeni broj sveštenika bez prisustva vernika, koji su svečanost mogli pratiti putem radija i televizije.

Vojvođanska radio-televizija: https://media.rtv.rs/hu/magyar-nyelvu-kulonmusorok/58376