Gde se ukaže potreba, pomoći ćemo – Online susret sinodskih aminatora – Zrenjaninska Biskupija

Gde se ukaže potreba, pomoći ćemo – Online susret sinodskih aminatora

Prvi online susret sinodskih animatora Zrenjaninske Biskupije održan je 4. novembra. Animatori koji u župama pored svećenika obavljaju glavne zadatke, redovno su se sastajali od početka sinode, ali zbog razvoja epidemiološke situacije, poslednji skup je morao biti premešten na online platformu.

Zoom-konferenciji je prisustvovalo 36 animatora, a koordinirala je Viola Kantor, upravnica Sinodskog ureda. „Zahvalna sam svima koji su se uključili, bilo je lepo biti zajedno i videti se. Nadam se da će oni koji su prisustvovali video-konferenciji preneti svoje utiske onima koji nisu bili u mogućnosti da budu sa nama” – rekla je upravnica.

Animatore i svećenike je pozdravio i biskup dr Ladislav Nemet, a zatim je predstavio poslednji sinodski dokument o crkvenim dobrima i strukturama. Skrenuo je pažnju na činjenicu, da bi crkva mogla da ostvari svoje poslanstvo, mora imati sigurne materijalne izvore. Ovaj poslednji dokument bi se trebao u župama razmotriti do 1. decembra.

Sinoske animatori će se online sastati svakog meseca, razmatraće aktuelne sinodske teme nakon uvodne reči jednog predavača.

Za animatore koji ne govore mađarski, susret će se održati nedelju dana kasnije uz koordinaciju mons. Lasla Đuriša, pastoralnog vikara.

„Ana Lenđel, animator iz Padeja je veoma jednostavno, ali pogađajući suštinu izrekla svoju misao prilikom susreta: obaveza nam je, kao krišćana, ako vidimo da je negde potrebna pomoć, tu i pomognemo. U tom duhu želim da pažljivo, otvorenim očima i srcem živimo naše svakodnevice da bi zaista primetili one koji žive u materijalnom ili duhovnom siromaštvu, da bi smo im se obratili sa ljubavlju” – zaključila je povodom završetka online konferencije Viola Kantor.