Egyháztanácstagok találkozója Gályán és Nagybecskereken

Az egyháztanácsok tagjainak éves találkozóját Gályán (Gaj) és Nagybecskereken tartották. Az összejövetelek fő témája a Remény éve volt, amely a Nagybecskereki Egyházmegye tematikus pasztorális tervében a Hit évét követi. Gályán Vinko Maslać jezsuita tartott előadást a nem magyar anyanyelvű egyháztanácstagoknak szeptember 28-án, míg Nagybecskereken Horváth Endre atya beszélt a reményről október 5-én.

Az előadásokat követően dr. Német László SVD püspök foglalta össze a Hit évének legjelentősebb pasztorális sikereit: a gyermekekkel való különböző foglalkozásokat (hittanverseny, bibliai jelenetek bemutatása, Élő betlehem, képzőművészeti pályázatok), a Hitvallás évközi vasárnapokon történő magyarázatát (msgr. Fiser János atya összefoglalója alapján), a nép- és karizmatikus missziókat.

A főpásztor beszélt a Remény évének pasztorális terveiről is, amelynek során a gyermekekkel való foglalkozások és missziók folytatódnak az egyházmegye több plébániáján; nyomtatott formában megjelentetnek egy adventi füzetet, amelyet msgr. Fiser János készített elő; s az évközi vasárnapokon a KEK alapján életünk reménye, valamint a halál és az utáni életünk lesz a homíliák középpontjában.

A püspök atya kitért az egyháztanácstagok feladataira is.

A főpásztor után Bővíz László egyházmegyei vagyonkezelő beszélt és adott útmutatást a plébániákat érintő gazdasági kérdésekkel kapcsolatban. Kiemelte, hogy egy-egy közösség lehetőségeihez mérten köteles gondoskodni temploma állapotának megőrzéséről, ugyanakkor buzdított mindenkit, hogy igyekezzenek minél több helyi forrást találni az esteleges felújításokhoz és építésekhez. Felhívta a figyelmet a földbérletek hivatalos rendezésére, valamint arra, hogy a felújítások megvalósításához kötelező a Gazdasági Hivatallal egyeztetni.

A találkozó szentmisével majd közös agapéval zárult, amelynek befejeztével mindenki hazavihette magával az összejövetel lelki és anyagi vonatkozású kérdésekkel kapcsolatos válaszait, s a püspök atya üzenetét, miszerint a Remény évében a hangsúly azon kell, hogy legyen, hogy az anyagi biztonság mellett vidámságra, lelki kiegyensúlyozottságra is törekedjünk.