Budući krizmanici su pripremali Betlehem

Nekolicina budućih krizmanika je u crkvi Ime Marijino pomagalo oko postavljanja malog Betlehema. Oni su se na taj način uključili u život crkve.