Božićno pokajanje

Da bi smo čiste duše i srca mogli u našim domovima , u našoj porodici da dočekamo praznik, rođenje Isusa Krista, potrebno je pokajanje.

Kao svake godine, mladići smešteni u Kolegij Emaus pripremaju se za to i ispovedaju se. Za vreme ispoveda mogli su da se udube u sebe, da razmišljaju o savetima, mislima koji su se mogli čitati na jednom panou.