Biskup Ladislav Nemet na konferenciji u Vatikanu – Zrenjaninska Biskupija

Biskup Ladislav Nemet na konferenciji u Vatikanu

Na poziv pape Franje čelnici stotinak biskupskih konferencija sa svih kontinenata okupili su se u Vatikanu od 21. do 24. februara da bi prisustvovali samitu posvećenom zaštiti mladih od zlostavljanja unutar katoličke crkve. Samitu je prisustvovao i dr Ladislav Nemet, SVD, biskup Zrenjaninski kao predsjednik Međunarodne biskupske konferencije sv. Ćirila i Metoda.

Skup je organizovala Komisija Svete Stolice za zaštitu maloletnika i Kongregacija za nauk vere  sa ciljem  da se kroz dijalog razotkriju i u budućnosti spreče seksualna zlostavljanja počinjena od svećenika, da počinioci nikad više ne moguobavljati crkvenu službu, i da bi žrtve mogle da krenu put ozdravljenja. Pojedini biskupi su posebno odgovorni za sprovođenje zaključaka, naročito metode „nula tolerancija”, koju su obavezni primenjivati u slučaju da  steknu saznanje o bilo kakvom seksualnom zlostavljanju. U budućnosti posebna pažnja biće posvećena zaštiti maloletnika, a na dnevnom redu su bile i pojave koje se tiču klera, npr. zloupotreba položaja, samovolja, a koje se želi iskoreniti.

Ozbiljnost teme i situacije potkrepljuje i činjenica da se u istoriji prvi put dogodilo da je Sveti Otac sazvao predstavnike biskupskih konferencija i odgovorne crkvenih redova iz celog sveta povodom razmatranja jednog problema. Poslednjih godina se saznalo za niz slučajeva zlostavljanja maloletnika od strane sveštenika, počinioci nisu adekvatno pozvani na odgovornost, a žrtve su ćutale i trpele. Od sada, svaki biskup je obavezan da u ovakvim slučajevima sprovede istragu. U suprotnom, Sveta Stolica će ga razrešiti.

Molimo se, da predsednici biskupskih konferencija, odgovorni crkvenih redova, zajedno sa Svetim Ocem, spoznajući negativne pojave, postave temelje takve Crkve koja će u budućnosti biti otpornija iskušenjima.