Ballagás a Nagybecskereki Leánykollégiumban

Hálaadó szentmisén búcsúztak az Alma Matertől a Miasszonyunkról Nevezett Szegény Iskolanővérek Leánynevelő Intézetének végzős növendékei. A szentmisét dr. Német László SVD, a Nagybecskereki Egyházmegye főpásztora mutatta be oltártestvéreivel: Hajdu Sándor magyarcsernyei esperes-plébánossal, Szemerédi Pál kikindai plébániai kormányzóval és a nagybecskereki Halmai János atyával, aki egyben a leányok hitoktatója is.

A szentmisét követően a harmadikosok elbúcsúztak végzős társaiktól, majd a ballagók mondtak köszönetet mindazoknak, akik négy éven keresztül osztoztak örömeikben, bánatukban, gondoskodtak róluk és segítségükre voltak a mindennapokban. A kollégium vezetője, Gizella nővér a hagyományokhoz híven megáldotta a ballagókat, akiket a kollégiumból való távozásuk után is biztat arra, hogy valahányszor Nagybecskerekre látogatnak, kopogtassanak be az Alma Materbe.