Az aradi vértanúkra emlékeztek

Nemzeti emlékhelyünkön, az eleméri Szent Ágoston plébániatemplomban gyászmisével kezdődött az emlékezés az aradi vértanúkra, köztük Kiss Ernő honvédtábornokra. A szentmisét dr. Német László SVD nagybecskereki megyéspüspök mutatta be msgr. Gyuris László székesegyházi plébánossal, elődjével, msgr. Tietze Jenő apostoli protonotáriussal, P. Varga Zoltán SDB és P. Srečko Golob SDB muzslyai atyákkal. A szertartás végén a református egyház képviseletében Kiss Nándor nagybecskereki lelkész és Dolinszky Gábor szabadkai evangélikus lelkész szólt az egybegyűltekhez.

Az ünnepség keretében a magyarországi, valamint a vajdasági politikai és közélet képviselői szóltak a megjelentekhez és helyezték el a kegyelet virágait Kiss Ernő sírjánál.

A helybeli Živica Janković két gobelint ajánlott fel ajándékul a Nagybecskereki Egyházmegyének, amelyek Kiss Ernő kastélyából származnak. Az ajándék kézimunkák restaurálását a püspökség végezteti majd el és az egyházmegyei múzeumban kapnak majd helyet.