2014. JÚNIUS


Áthelyezések

Ft. Tapolcsányi Emánuelt 2014. augusztus 1-jétől felmentem nagybecskereki kápláni szolgálata alól és megerősítem tordai plébániai kormányzói szolgálatában. Állandó lakhelye Torda lesz, ahonnét ellátja a tordai fíliákat és a törzsudvarnoki plébániát a hozzá tartozó leányegyházakkal.

Mons. Bogdán Józsefet 2014. augusztus 1-jétől kinevezem Fehértemplom és a hozzá tartozó leányegyházak plébánosává.

Ft. Király Tibort 2014. augusztus 1-jétől felmentem plébánosi szolgálatából, amelyet Fehértemplomon és fíliáin végzett, és kinevezem Kisorosz és Tóba plébániák, valamint Szerbcsernye és Klári leányegyházak plébánosává.

Ft. Koncz Tibort 2014. augusztus 1-jétől felmentem a kisoroszi plébánia plébánosi teendői alól.

Ft. Szemerédi Pált 2014. augusztus 1-jétől felmentem a tóbai plébánia, valamint Szerbcsernye és Klári leányegyházak plébániai kormányzói tisztségéből.


Kinevezések

Ft. Bővíz László vagyonkezelőt 2014. augusztus 1-jétől kinevezem a nagykikindai ISTENI IRGALMASSÁG HÁZA – KATOLIKUS KÖZPONT/ KATOLIČKI CENTAR KUĆA BOŽJEG MILOSRĐA igazgatójává és gazdasági vezetőjévé. Az igazgató munkáját Ft. Koncz Tibor fogja támogatni; ő lesz felelős a személyi kérdések vezetésében (munkatársak és betegek felvétele).


Szent Gellért-nap

Szeptember 24. Szent Gellért-napja, egyházmegyénk fővédőszentje ünnepe, a nem magyar anyanyelvű tanácstagok napja (a Közlemények 8/2014-es száma ezzel hatályát veszti). A program 16 órakor kezdődik a székesegyházban, 18 órakor főpapi szentmisével folytatódik. Főcelebráns msgr. Marin Srakić érsek. Kérem mindazokat, akiknek nevelője volt, jöjjenek a misére. A tanácstagok számára vacsora a püspökségen lesz a misét követően. Az érsek úrral közös vacsorára hívom a paptestvéreket; kérem, jelezzék részvételüket.

Ez a mise ugyancsak a kollégiumok Veni Sancte-ja. A fiatalok agapéja a lánykollégiumban lesz a misét követően.

Szeptember 27. Szent Gellért-nap, a magyar egyháztanácstagok napja az idén Kikindán lesz. 10 órakor misével kezdődik a helyi Assisi Szent Ferenc templomban, utána az IDŐSEK OTTHONÁNAK hivatalos megnyitója.


Evangelizációs Központ működése

A padéi plébánia tetőterét bocsátottam a Szent András Evangelizációs Központ rendelkezésére, itt lesznek lakó- és irodarészek. Csiszér László vezetésével havonta szerveznek dicsőítéseket, amely előtt mindig van szentmise, Masa Tamás mutatja be.

A központ munkatársai Pozsár Ildikó irányításával szervezik a missziókat az egyházmegye területén, amelybe Fehér Roland és Masa Tamás plébániai kormányzók is aktívan bekapcsolódnak.

Az egyházmegyei szintű rendezvények szervezésében is aktív szerepet vállalnak, Csiszér László a fiatalok számára szervezett rendezvényeken is zenél, evangelizál.


Hittantanárok továbbképzése

Szeptember 24-én, Szent Gellért-napján 15 órakor tartjuk a hitoktatók továbbképzését a püspöki lakban. Minden hittantanárnak kötelező a részvétel.


Bogdánffy zarándoklat

A Közlemények 9/2014-es rendelete továbbra is hatályban van, kiegészítve azzal, hogy az ünnepi szentbeszédet Feketetón, 2014. október 3-án 10,30 órakor ft. Király Tibor mondja.


Adventi gyertyagyújtás

Nagybecskereken, a székesegyházban november 29-én lesz hittanosaink részvételével, a részletes programot a hitoktatók találkozóján ismertetjük.


Szeretet éve bejelentése

Adventi gondolatokat mons. Bogdán József atya ír magyar nyelven. A nyomtatásra szánt szöveget szeptember 5-ére kérem a Püspöki Hivatalba.

A tervezett programokról bővebben a pasztorális tanács megbeszélését követően értesítem a paptestvéreket.


Gazdasági Tanács döntései

Útiköltség térítés: kilométerpénz – 1 km a mindenkori gázolajárának 15%.

Erre jogosultak a hivatalos üléseken részt vevők, akik a következő csoportokhoz tartoznak: konzultorok, gazdasági bizottság, társas bíróság tagjai, pasztorális tanács. Ez a rendelkezés 2014. július 1-jétől lép hatályba.

A 2015-ös falinaptárak 70,00 dinárba kerülnek és a II. vatikáni zsinat 50. évfordulójáról emlékezünk meg.


Régi és nem használt templomaink és plébániáink sorsa

A papi szenátus alatt szó volt a romos és nem használt templomaink és plébániák sorsáról. A vélemények eléggé eltérőek ebben a kérdésben. A következő ingatlanokról volt szó:

  • Törökbecse II,
  • Párdány
  • Ópáva
  • Perlasz
  • Módos – templom és plébánia
  • Szerbcsernye – templom.

Az ópávai plébános javasolta, hogy a Kucharik atya által épített ingatlant takarítsuk el a plébánia kertjéből. Engedélyezve.

A galagonyási templom és plébánia ügyét ugyancsak mons. Fiser János fogja rendezni.

A szerbcsernyei templom ledöntését támogatta a szenátus.

Perlaszon ft. Lulić Franjo megpróbál vevőt találni a plébánia épületére, ha nem sikerül, akkor le lesz döntve.

Törökbecse II-ről már kétszer döntött a Püspöki Hatóság, várom, hogy mons. Mellár József lépjen az ügyben.

Módos kérdése továbbra is nyitott.


Új pecsétek kidolgozása egyházmegyei szinten

A Püspöki Hivatal már bizonyos idő óta foglalkozik egységes pecsétek kidolgozásával. Minden jogi személy, amelyet a szerb kormány Igazságügyi Minisztériuma regisztrált, a közeljövőben új pecsétet fog kapni. A törvény által előírt bejelentési kötelezettséget a Püspöki Hatóság intézi.


Püspöki iroda szabadsága

A püspöki iroda 2014. július 14-e és augusztus 5-e között nem dolgozik.

Mindenkinek kellemes nyarat, tartalmas szabadságot kívánok!

+László SVD
püspök