2011. JÚNIUS


Áthelyezések, kinevezések

Ft. Mellár Józsefet augusztus 1-jétől felmentem az eddigi plébániák gondozása alól, és kinevezem Törökbecse I., Törökbecse II., valamint Töröktopolya plébánosává. Ugyanezzel a dátummal kinevezem a központi esperesi kerület esperesévé.

Ft. Hajdu Sándort augusztus 1-jétől felmentem az eddigi plébániák lelki gondozása alól, és kinevezem Csóka és fíliái, valamint Szanád plébánosává. Egyúttal ugyanezzel a hatállyal felmentem a központi esperesi kerület esperesi teendőinek végzése alól.

Ft. Koncz Tibort augusztus 1-jétől felmentem az eddigi plébániák lelki gondozása alól, és kinevezem Kikinda és a hozzá tartozó fíliák, valamint Kisorosz plébánosává.

Dr. Sóti Jánost augusztus 1-jétől felmentem az eddigi plébániák lelki gondozása alól, és kinevezem Törökkanizsa és fíliái, valamint Oroszlámos és fíliái plébánosává.

Ft. Szemerédi Pált augusztus 1-jétől felmentem az eddigi plébániák lelki gondozása alól, és kinevezem Magyarcsernye és fíliái, Tamásfalva és fíliái, valamint Tóba plébánosává.

Ft. Fehér Rolandot augusztus 1-jétől felmentem az eddigi plébániák lelki gondozása alól, és kinevezem Bóka és fíliái, Módos és fíliái, valamint Nezsény és fíliái kormányzójává.

Msgr. Tietze Jenő apostoli protonotáriust, nyugalmazott lelkipásztort felmentem a szentmihályi plébánia lelkészi teendőinek végzése alól 2011. szeptember 1-jei hatállyal.

Ft. Masa Tamást kinevezem az eddig ellátott plébániák kormányzójává, határozatlan időre. Egyben 2011. június 27-ei hatállyal kinevezem az egyházmegyei bíróság jegyzőjévé. Kinevezése a jelenlegi quinquenium végéig érvényes.

Msgr. Bú Andrást meghatározatlan időre kineveztem püspöki irattárosnak 2011. április 1-jei hatállyal.

Az áthelyezések időpontja 2011. augusztus 1, Szentmihály kivételével. Kérem az érintetteket, hogy közös megegyezés szerint rendezzék a szabadságok idejét és a költözködéssel járó ügyeket.

Tisztelettel kérem a vagyonkezelő urat, ft. Bővíz Lászlót, legyen jelen az átadásnál és átvételnél (kassza, leltár, kulcsok). Kérek mindenkit, hogy a megadott időpontig mindenki vigye el személyes ingóságait új szolgálati helyére.


Papszentelés

Örömmel tudatom, hogy a jubileumi év egyik fénypontja Tapolcsányi Emmanuel székelykevei teológusunk papszentelése. Áldozópappá szentelését 2011. szeptember 17-én a 17 órai szentmise keretében a székelykevei Szent István-templomban ünnepeljük.


Jubileumi ünnepség

Egyházmegyénk alapításának 25 éves központi jubileumi ünnepségét 2011. szeptember 24-én ünnepeljük magyar nyelven a székesegyházban. A 10 órakor kezdődő szentmisét Erdő Péter bíboros- érsek mutatja be egyházmegyénk lelkipásztoraival és a meghívott lelkipásztorokkal együtt. A szentmise zenei szolgálatát kántoraink végzik ft. Koncz Tibor irányításával.

A nem magyar ajkú hívek részére 2011. október 8-án, 10 órakor mutat be szentmisét egyházmegyénk papjaival és a meghívott lelkipásztorokkal együtt Bozanić bíboros úr. A szentmisén a temesvári székesegyház kórusa énekel prof. Walter Kindl karnagy irányításával.

Szeretettel várom a pap- és szerzetestársakat híveikkel együtt az ünnepi szentmisékre! Ha lehetséges, hirdessük ezt az ünnepet, mint hálaadó zarándoklatot Szent Gellért tiszteletére. A szervezés megkönnyítése érdekében kérem, hogy jelezzék, mennyi hívőre számíthatunk a plébániákról.


Gazdasági tanács döntései

Minden hónapban egy binációs szentmisét ajánlanak fel lelkipásztoraink az egyházmegye jótevőiért. Erről a beszolgáltatásnál értesíteni kell a vagyonkezelőt.


Hittanosaink vetélkedői

A jubileumi évben több püspökségi szintű versenyt hirdettünk, amelyen szép számban vettek részt egyházmegyénk hittanosai az óvodás korosztálytól a középiskolásokig. Köszönöm a gyermekek, hitoktatóik, felkészítő pedagógusaik, a Hit és Fény, valamint Caritas-csoportok vezetőinek lelkiismeretes munkáját!


Hittantanárok továbbképzése

Az idei évben is a Szabadkai Egyházmegyével közösen szervezzük meg a hittantanárok továbbképzését. Az érdekeltek három időpont közül választhatnak: június 26-29. és augusztus 25-28. magyar nyelven, valamint október 7-9. horvát nyelven. Az ellátás ára 20 euró dinárértéke/nap. A továbbképzésen való részvétel kötelező mindazoknak, akik a 2011/2012. tanévben iskolai hitoktatóként szeretnének tevékenykedni.

Itt szeretném jelezni, hogy még mindig lehetséges kérni a tavalyi utazási költségek megtérítését azoknak, akik Szabadkára utaztak a továbbképzésre. A kérelmekkel a vagyonkezelőhöz kell fordulni. Ha többen együtt utaztak egy autóval, akkor csak a vezető kap térítést.


Kántortalálkozó

Kántoraink 2011. szeptember 3-án, 10 órakor találkoznak a püspöki lakban. Az összejövetel, amelynek házigazdája ft. Koncz Tibor, egyúttal a kántorkórus jubileumi fellépésének a főpróbája is.


Caritas-önkéntesek találkozója a Diakónia évében

A szolgáló szeretet évében 2011. szeptember 30-án a nagybecskereki székesegyházban találkoznak a Caritas-önkéntesek. Az összejövetel 10 órakor előadással kezdődik, szentmisével folytatódik, és kötetlen társalgással zárul.


A püspökség e-mail címének változása

Változik a Nagybecskereki Egyházmegye villámposta címe 2011. augusztus 1-jétől. Kérem, az elektronikus leveleket az új címre küldeni! A püspökség új e-mail címe: ordinariatus@yahoo.com

+László SVD
püspök