Zavjetno proštenje u Ivanovu

fogadamibucsuivanovo5

Na blagdan Velike Gospe, 15. kolovoza/augusta 2019, je bilo zavjetno proštenje u Ivanovu. Glavno proštenje je 20. oktobra/listopada na blagdan svetog opata Vendelina.

Kronika nam kaže, da je su 1883 došli Mađari iz Bukovine. Bugari su došli iz Stare Bešenove, (Óbesenyő), Rogendorfa i Belog Blata (Erzsébetlak) 1876. godine. Crkva je sagrađena 1892, dok je župni dvor predat svojoj namjeni 1899. Katolički Bugari i Mađari složno služe Bogu, što se je vidjelo i na ovaj blagdan. Sveta misa i propovijed je bila na oba jezika, na zadovoljstvo sviju nazočnih, a i dragoga Boga.

Svetu misu je vodio i propovijedao Tamás Masa, a zajedno s njime su suslavili Csaba Csipak, Pál Szemerédi, László Gyuris i Janez Jelen.

U propovijedi je bilo istaknuto, kako je Marija bila uvijek ponizna službenica Gospodnja. Zbog toga je prihvatila Božju ponudu, da postane Majkom Boga Sina Isusa Krista i tako na neki način Suspasiteljca. Po njoj je došao na svijet sam Bog, i zato je smijemo nazivati Bogorodica. Hrabro je podnosila sve poteškoće i zapreke, koje su stigle nju kao Isusovu Majku, sve do njegove smrti na Kalvariji.

Ona, koja je bila bez grijeha začeta, i cijelog svog života obilno surađivala sa Božjom milosti, je postala dostojna primiti najveću slavu. Njezin Sin, koji je sam pobijedio smrt uskrsnuvši od mrtvih, nije mogao dopustiti, da bi tijelo njegove prečiste majke trulilo zajedno sa ostalim ljudima, koji su pod vlašću istočnoga grijeha, nego ju je i tijelom uznio na nebo.

Marija kod svog sina moli za nas, da bismo i mi jedno došli u raj kod nje. Najljepši dar našoj nebeskoj majci će biti, da i drugima pomažemo postići vječno spasenje kod nje i njezina sina na nebesima.

Poslije svete mise je bio prijatan razgovor sa prijateljima i znancima ispred crkve, zatim je bilo čašćenje u župnom dvoru, a za izabrane goste i u seoskoj gostionici, gdje su se stvarno izvanredno iskazali u kulinarici. Dao Bog, da budu takvi lijepi susreti češći!