Svetski susret mladih u Lisabonu 2023

ivt

Pastoralni ured započeo je s organizacijom hodočašća na Svetski susret mladih u Lisabonu 2023. godine. Zainteresovani mladi se mogu prijaviti svojim župnicima do 1. januara 2023. godine. Doprinos kotizaciji za sudelovanje po osobi iznosi 300 eura, drugi doprinosi nisu potrebni. Biskupija pokriva dodatne troškove susreta (putni troškovi, putno osiguranje, smještaj u Taizéu itd.)

Za prijavu potrebno je:

  • polovina kotizacije (150 eura)
  • Kontakt podaci: ime, e-mail adresa, broj telefona
  • Fotokopija pasoša
  • Fotokopija lične karte

Kasnije, ako se radi o mlađima od 18 godina, za prelazak granice bit će potrebno i ovlašćenje roditelja overeno kod javnog beležnika, no o tome ćemo učesnike detaljno obavestiti tokom proleća.

Pre Svetskog susreta, tokom proleća i leta, nekoliko puta ćemo organizovati predsusrete za mlade učesnike. Svrha ovih je da se bolje upoznamo, te ćemo tako moći timski sudelovati na susretu u Lisabonu, ali i zajednički ga pratiti.

Ako imate bilo kakvih pitanja, možete nam se obratiti na Facebooku ili putem e-maila (nagybecskereki.pasztoralisiroda@gmail.com).

ivt2023-rs