Megnyitották a Megszentelt élet évét és a Szeretet évét a Nagybecskereki Egyházmegyében

megszenteltelet1

Püspöki szentmisével nyitották meg a nagybecskereki székesegyházban a Szeretet évét és a Megszentelt élet évét advent első vasárnapján.

A Szeretet éve a harmadik tematikus év a Nagybecskereki Egyházmegye ötéves pasztorális tervében, amelyet a Hit és Remény éve előzött meg. Az egyházmegye pasztorális bizottsága számos programot dolgozott ki ebben a témában elsősorban a hittanos korosztály számára, de az idősebbek is találnak nekik tetsző programokat. Az évközi vasárnapok homíliáinak középpontjában ebben az időszakban a szeretet lesz.

megszenteltelet2A Megszentelt élet évét a Világegyházzal összhangban, Ferenc pápa határozatával összhangban advent első vasárnapján nyitotta meg Dr. Német László SVD nagybecskereki püspök. Az ünnepi szentmisén a püspök atya, aki maga is szerzetes, az Isteni Ige Társaságának tagja, beszélt hivatásáról és a szerzetesi hivatásról, mint életformáról. A szentmisén az olvasmányokat és a hívek könyörgését a Nagybecskereken szolgálatot teljesítő Boldogasszony Iskolanővérek olvasták fel, s ők hárman – Julianna nővér, Kornélia nővér és Cecília nővér – énekelték a zsoltárt is.

A Nagybecskereki Egyházmegyében a már említett két szerzetesrend tagjai mellett jelen vannak a szalézi atyák, akik Muzslya és környéke lelki gondozását végzik, valamint a jezsuiták, akik Törökkanizsán és környékén teljesítenek szolgálatot. A Boldogasszony Iskolanővérek Nagybecskerek mellett Nagykikindán és Muzslyán is jelen vannak, és aktívan részt vesznek a pasztorális munkában.

megszenteltelet1Az egyházmegye szerzetesei és szerzetesnői minden évben a Megszentelt élet napján, február 2-án egy-egy közösségben találkoznak, hogy együtt ünnepeljék hivatásukat. A Megszentelt élet éve lehetőséget nyújt arra, hogy az egyházmegye hívei különböző programokon jobban megismerjék a szerzeteseket és szerzetesnőket, s betekintést nyerjenek életmódjukba.