Adventsko pismo Biskupa Zrenjaninske Biskupije

advent

KRISTOV DAR

Otkada je čovjek čovjek, kada ima zdravstvenih problema, traži lijek da se oslobodi bolesti. Tako je to i u životinjskom svetu: psi i mačke jedu trave, naravno samo one koje im odgovaraju. Danas, nevervovatno razvijena industrija proizvodi lijekove za sve vrste bolesti, čak i nepostojeće. Da bi lijek bio djelotvoran, najprije trebamo znati, kakvi nas problemi muče. Poslije dobre dijagnostike, ako se držimo propisa koje nam je lekar rekao, lijek može učiniti čuda. Možemo dodati da ima i preparata koje jačaju naš organizam, npr. vitamini, minerali: nisam bolestan, ali ih koristim, jer se od njih osećam bolje.

I u kršćanskom životu ima ovakvih lijekova, i darova koja jačaju naš kršćanski identitet. Za grijehe je lijek ispovjed i pokora, koju možemo koristiti, i nadam se da koristimo.

Crkveni oci, koji su živjeli u prvim stoljećima poslije Krista, Euharistiju su nazivali hranom novog (krštenog) čovjeka, Sveti Ignacije Antiohijski u poslanici Efežanima (20,2) Euharistiju naziva „lijekom besmrtnosti”. Kakva uzvišena misao! Jedan lijek, koji ne samo uklanja simptome, nego razvija u nama ona na što nas je Bog stvorio, vječni život već ovdje na zemlji, i nakon naše smrti dovijeka! Euharistija je Kristov dar, ne hrana „savršenih” kršćana, nego hrana svakog smrtnog čovjeka!

Adventska knjižica ove godine bavi se sa Euharistijom. Msgr. Fiser János (Msgr. Fišer Janoš), župnik u Padeju, generalni vikar naše biskupije, nas vodi u danima došašća, mislima pogodnim za razmatranje i duhovnim putokazom.

Neka svima vama, koju uzmete u ruke ovu knjižicu, Gospodin podari „lijek za tijelo i dušu” koja nas vodi vječnom životu.

Milostima bogate adventske dane želim svima vama!

+ Ladislav SVD
Biskup