Vera kao inspiracija

Koncert pod nazivom „Vera kao inspiracija“ simboliše veru, ljubav, slobodu i sveradost. Sve što čovek čini i o čemu razmišlja, sve njegove težnje, dela i reči ostavljaju trag tokom života. Vera je nit koja spaja vekove, ljude i njihove živote. Utkana je duboko u srcima ljudi, prikazana je kroz religiju, kroz različita umetnička ostvarenja kao što su književnost, arhitektura, muzika…Vera je izraz unutrašnjeg bića umetničke duše i njegovih dela. Na koncertu koji je inspirisan ,,Verom,, kao religijskim pokretačem ljudske duše predstavili su se solisti, gudački orkestar i mešoviti hor Muzičke škole Josif Marinković uz pratnju svojih profesora-mentora.

Prikazi intelektualne dubine, tehničkog svršenstva i umetničke lepote bili su prikazani kroz dela:

1.   Johann Sebastian Bach : Air

2.   Govanni Battista Pergolesi: Stabat Mater

 • Dela je izveo: Gudački orkestar
 • Solista: Sara Reštaš – učenica IV razreda vokalno instrumentalnog orkestra – solo pevanje
 • Klasa: Ana Aleksić Šajrer
 • Dirigent: Vesna Nemčev

3. Delo

 • Leo Portnoff: Koncert e-moll I stav
 • Izvodio: Stefan Fajka Gabrijel – učenik trećeg razreda  osnovne muzičke škole- violina
 • Klavirska saradnja : Bojana Maćešić
 • Klasa: Ina Kekenj

4. Delo

 • Johan Sebastian Bach : Sonata C- dur- Largo
 • Izvodila: Anita Petrak – učenica IV razreda vokalno instrumentalnog orkestra- violina
 • Klasa: Ina Kekenj

5. Delo

 • Francesco Cavalli: Delizie contente
 • Izvodio: Igor Mijatović – učenik III razreda vokalno instrumentalnog orkestra- solo pevanje
 • Klavirska saradnja: Ljubica Blagojević
 • Klasa: Svetlana Birka

6. Delo

 • Georg Philipp Telemann: Koncert za violu G- dur, Largo, Allegro
 • Izvodila: Ana Leleš- učenica III razreda vokalno instrumentalnog orkestra- viola
 • Klavirska saradnja: Bojana Maćešić
 • Klasa: Vilma Dutina

7. Delo

 • Milan Prebanda: ,, Oj jabuko,,
 • Izvodila: Lidija Kovačević – učenica IV razreda vokalno instrumentalnog orkestra- solo pevanje
 • Klavirska saradnja: Ljubica Blagojević
 • Klasa: Svetlana Birka

8. Delo

 • Johann Sebastian Bach: Partita h-moll, Sarabanda, Double
 • Izvodila: Sonja Momirov- učenica III razreda vokalno instrumentalnog orkestra- violina
 • Klasa: Vilma Dutina

9. Delo

 • Giulio Caccini: Amarilli
 • Izvodio: Rastko Arsenov – učenik II razreda vokalno instrumentalnog orkestra- solo pevanje
 • Instrumentalna pratnja: Marta Ronto- orgulje
 • Klasa: Ana Aleksić Šajrer

10. Pored muzičkih dela:

 • Mešoviti omladinski hor srednje škole otpevao je tri dela:
 • Guiseppe Otavio Pitoni: Cantate Domino
 • Antonin Tučapsky : Pet moteta – Tristis Est Anima Mea
 • S. S. Mokranjac: Tebe Pojem
 • Dirigent: Zorica Kozlovački

11. Delo

 • Astor Piazzolla: Ave Maria
 • Izvodio: profesor Tibor Šiveg
 • Instrumentalna pratnja: profesor Marta Ronto- orgulje

Vera je osnov svega čemu se nadamo, potvrda stvari nevidljivih. Verom saznajemo da su svetovi sazdani rečju Božijom tako da je vidljivo postalo iz nevidljivog. Zato neka vera bude naše svetlo kroz život, inspiracija i nadahnuce za neka nova stvaralaštva i ideje.