Uvođenje usluga daljinskog nadzora sa pružanjem SOS pomoći u kući

Završnu konferencija projekta „Uvođenje usluga daljinskog nadzora sa pružanjem SOS pomoći u kući u Republici Srbiji” je održana u konferencijskoj sali Zrenjaninske Biskupije 25. novembra 2016. godine.

Realizaciju aktivnosti ovog međunarodnog razvojnog projekta Caritas Zrenjaninske Biskupije je započeo u januaru 2016 godine uz logističku podršku i prenošenje dugogodišnjih iskustava Malteške Dobrotvorne Organizacije Mađarske i uz finasijsku podršku Ministarstva Inostranih Poslova Republike Mađarske.

Cilj konferencije je bio predstavljanje rezultata i stečenih iskustava tokom pružanju usluga starim osobama u okviru ovog inovativnog projekta, koja se nadograđuje na već uhodanu Caritasovu službu kućne nege i pomoći u kući na teritoriji grada Zrenjanina.

Ovakvo zbrinjavanje starih i usamljenih osoba je sastavni deo sistema socijalne zaštite u većini država Evropske Unije.