Treća nedelja Adventa paljenje adventskih sveća

Treća nedelja Adventa paljenje adventskih sveća Iako je bilo veliko nevreme i napadalo je mnogo snega. Toliko je napadalo da svestenici nisu mogli da dođu u Belo Blato i održe misu.

Uprkos tome odlučio sam da sa onom decom koja su došla u crkvu upalimo adventske sveće i bar na taj način obeležimo treću nedelju Adventa.

Tom prilikom su deca još čitala, pevali smo, molili smo se i ko je još želeo ostao je da se moli u crkvi. Ovim sam decu poučio da i kada nema mise iz raznih razloga, možemo slaviti Boga i na ovakav način.