Szent Gellért

A Nagybecskereki Egyházmegye fővédőszentje, Szent Gellért-napján Schönberger Jenő, a Szatmári Egyházmegye főpásztora mutatott be szentmisét Dr. Német László SVD püspökkel és a megjelent lelkipásztorokkal együtt a nagybecskereki székesegyházban.

A vendég főpásztor homíliájában kiemelte a hasonlóságot egyházmegyéje és a Nagybecskereki Egyházmegye között, ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy meg kell találnunk a keresztény élet számunkra vonzó és örömteli mibenlétét.

Szent Gellért-napja egyúttal a nagybecskereki leánykollégium és a muzslyai Emmausz fiúkollégium növendékeinek közös tanévnyitó szentmiséje is, amelynek megünneplését Dr. Német László SVD püspök főpásztori szolgálata kezdete óta szorgalmazza. Az idei évben a közös tanévnyitó az ünnepi szentmise keretében zajlott. A kollégisták aktívan részt vettek a szentmisén: a fiúkollégium növendékei ministráltak, míg a leánykollégium védencei olvasták fel a szentleckét és az olvasmányt.

Ugyancsak hagyomány ezen a napon a szentmise befejeztével a Szent Gellért-ereklye előtt hódolatunkat kifejezni. Az ünnepség közös agapéval zárult, amelyre a nagybecskereki hívek készítettek sós- és édes süteményeket.

A Szent Gellért-napi szentmise végén Dr. Német László SVD püspök bemutatta a Nagybecskereki Egyházmegye legújabb lelkipásztorát, Milan atyát, akit a Temesvári Egyházmegye Martin Roos püspök adott „kölcsön” a Nagybecskereki Egyházmegye híveinek szolgálatára.