Sinodski dan u Sajanu

Poslednji sinodski susret je održan u znaku ekumenizma. Razmatranje sinodskog dokumenta o ekumenizmu vodio je vel. Kiralj Tibor sa sinodskim animatorima. Tokom rasprave se moglo čuti da smo i pored različitosti, svi jedno biće, moramo težiti jedinstvu. U našoj sredini žive, uče i rade zajedno pripadnici različitih verskih zajednica. Važno je održavati među nama dijalog i da budemo otvoreni za saradnju sa drugima.