Sadnja mladica na groblju u Padeju

Učenici vjeronauke koji se pripremaju za krizmanje su tokom radne akcije posadili 50 mladih jasenova. Mladice su posađene duž ograde groblja u Padeju.