Prva pričest u Novom Miloševu

U delimično obnovljenoj crkvi u Novom Miloševu 18. oktobra su se prvi put pričestili Mesaroš Hunor,Toth Silvia i ,Toth Adrien. Njih je za ovu izuzetnu priliku na časovima vjeronauke pripremao otac Janoš Halmai.