Poseta Pastoralnog ureda u internatima

Prve konkretne aktivnosti Pastoralnog ureda bile su posete učeničkim domovima. Internat za dečake Emaus posetili smo 11. oktobra, gde smo se sreli i razgovarali s dečacima iz internata i njihovim profesorima. Pripremili smo predavanje o strategijama suočavanja u koje su se momci rado uključili, pa smo zajedno razgovarali o tome kojim se metodama i konkretnim postupcima možemo suočiti sa stresom koji nas može snaći u svakodnevnom životu, kako možemo svesno obratiti pažnju na ono što je zaista važno. Zamolili smo ih da pismeno formulišu kojim bi se temama željeli baviti, kako bismo se u budućnosti mogli pripremati i za sastanke prema njihovim predlozima. Ugostili su nas i na večeri, nakon koje smo obišle dom. Sve u svemu, kod njih smo proveli sadržajno, doživljajima ispunjeno i poučno veče.

Nedelju dana kasnije, 18. oktobra su nas ugostili vaspitači i učenice internata za devojke Szathmáry Karolina. Za tu smo priliku pripremile temu koja može biti relevantna i važna u životu mladih: slika Boga. Razgovarali smo o tome što znači pojam slika Božja, kako se očituje u našim životima, koje slike o Bogu postoje, zašto ih je važno osvestiti i kako ih možemo oblikovati. Devojke su imale priliku postavljati pitanja, usmeno i pismeno, što su iskoristile i time pokazale da ih tema zanima. Bile su vrlo zainteresovane i za teološko obrazovanje, pa smo i mi podelile svoja iskustva i motivacije vezano za naše teološke studije. Provele smo zaista ugodno veče u domu, gde smo, osim upoznavanja štićenica, mogle sudjelovati i u razgovoru punom pouke za nas.

Tímea Bertalan i Noémi Geng